Plníme přání, myslíme na druhé

Úvod » Vyhlašovaná grantová řízení » Plníme přání

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Plníme přání, myslíme na druhé pro rok 2020.

  • Zaměření grantového řízení  

Charitativní projekt Plníme přání je zaměřen na podporu fyzických osob, které se ocitly v těžké životní situaci zejména z důvodu závažné nemoci, úrazu svého nebo rodinného příslušníka. Do grantového řízení  je doporučí zaměstnanci Skupiny ČEZ nebo Nadace ČEZ a pak je prostřednictvím Interní sítě Skupiny ČEZ mohou finančně podpořit.

  • Způsob zařazení do grantového řízení

Zaměstnanec musí osobně doporučenou osobu znát. Zaměstnanec Skupiny ČEZ nebo Nadace ČEZ vyplní formulář "Doporučení do Plníme přání". Na základě Doporučení od zaměstnance vyplní žadatel webový  formulář "Přihláška do Plníme přání", kde popíše své přání. Vstup do webového formuláře zašle nadace přímo žadateli. Jinak zaslané žádosti nelze do grantového řízení zařadit.

  • Žadatel o nadační příspěvek

Fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky v těžké životní situaci, kterou doporučil zaměstnanec Skupiny ČEZ nebo Nadace ČEZ. Do grantového řízení může být zařazena pouze osoba, která nezískala nadační příspěvek v grantovém řízení Plníme přání v r. 2019 a která splňuje podmínky grantového řízení Plníme přání 2020.

  • Výše nadačního příspěvku

Výše nadačního příspěvku je závislá na výši vybrané částky. Maximální výše pro jednoho žadatele je 100.000 Kč.

  • Termín příjmu Doporučení od zaměstnanců a Přihlášek žadatelů do projektu

1.září - 25. září 2020 - příjem doporučení zaměstnanců a na základě doporučení příjem přihlašovacích formulářů od žadatelů. Do 30. 9. 2020 má žadatel možnost doplnit přihlášku o požadavky nadace. K tomu je vyzván e-mailem prostřednictvím Evidence (více o termínu v Podmínkách).

  • Další postup

Všechny kompletní přihlášky, které splňují Podmínky grantového řízení, budou představeny zaměstnancům Skupiny ČEZ na Interní síti Skupiny ČEZ. Zaměstnanci mohou v období 7. října - 16. listopadu finančně přispívat. Výslednou částku Nadace ČEZ zdvojnásobí a rozdělí mezi žadatele.

  • Výsledek grantového řízení

Žadatel v Žádosti o nadační příspěvek finálně specifikuje své přání, včetně detailního rozpočtu částky, která pro něho byla vybrána. Všechny Žádosti posoudí správní rada Nadace ČEZ. Nekompletní Žádosti budou vyřazeny.

O rozhodnutí správní rady bude informován žadatel i zaměstnanec, který projekt doporučil, e-mailem nejpozději 15 dnů po jejím zasedání.

Podmínky grantového řízení naleznete v přiloženém PDF souboru nebo v tomto odkazu.

  • Kontakt

Email:   plnimeprani@nadacecez.cz

Tel.:       211 046 720

Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
Plníme přání 2020 - Podmínky grantového řízenípdf145 kB
Nahoru
Menu:
Copyright 2020 Nadace ČEZ | Všechna práva vyhrazena | www.cez.cz Informace o webu | Nastavení cookies | Mapa stránek