Drobečková navigace

Zaměstnanecké granty

Podporujeme neziskové organizace, ve kterých se dobrovolně angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v České republice.

Informace pro žadatele

 

příjem žádostí byl ukončen. V tuto chvíli probíhá jejich zpracování.

Základní informace pro žadatele

Zaměstnanecké granty jsou zaměřeny na podporu neziskových organizací v České republice, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci Skupiny ČEZ (SKČ). Předkládané projekty se mohou týkat podpory veřejně prospěšných aktivit zaměřených na děti a mládež, zdravotnictví, sociální péči, osoby s handicapem, vědu a výzkum, vzdělávání, kulturu, amatérský sport či životní prostředí (např. sportovní oddíly, dobrovolní hasiči, zájmové kroužky, atd.), ve kterých se zaměstnanci sami aktivně angažují (nikoliv pouze členové jejich rodiny).

 

 

Kdo může být žadatelem

Příjemcem nadačního příspěvku mohou být  právnické osoby se sídlem v České republice, jejichž aktivní činnost trvá více než 1 rok, ve kterých se dobrovolně angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR a které splňují kritéria dané Podmínkami grantového řízení Zaměstnanecké granty.

termín vyhlášení

1. 3. - 31. 3. 2023

 

TERMÍN ČERPÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ

31. 12. 2023

 

 

 

 

o jakou částku lze žádat

Maximální výše nadačního příspěvku je

50 000 Kč.

 

způsob podání žádosti

Žádost je možné podat výhradně vyplněním a odesláním žádosti prostřednictvím Online systému na webové adrese: www.zadost.online (dále jen jako „evidence“). Nedílnou součástí žádosti jsou povinné přílohy uvedené v Podmínkách a přímo v evidenci. Podmínkou přijetí do grantového řízení je odeslání doporučení zaměstnance i podání žádosti nejpozději 31. 3. 2023.

posouzení žádostí

O přidělení nadačního příspěvku rozhodne správní rada Nadace ČEZ, přičemž zohlední výsledky zaměstnanecké ankety. Žadatel je o výsledku posouzení žádosti správní radou informován prostřednictvím evidence nejpozději 30 dnů po zasedání správní rady.

kontakt na nás

TEL: 211 042 604

email: marie.chocholata@cez.cz

ZAMĚSTNANECKÉ GRANTY - PODMÍNKY GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ
MANUÁL PRO ŽADATELE
SOUHLAS ZŘIZOVATELE - FORMULÁŘ PRO ŽADATELE - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE