Drobečková navigace

Pro žadatele a příjemce

Nadace ČEZ poskytuje podporu právnickým a fyzickým osobám na základě žádosti o nadační příspěvek. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje Správní rada. Všichni žadatelé jsou poté o výsledku písemně informováni.

Důležité informace pro žadatele a příjemce nadačních příspěvků:

 

Pro žadatele:

podrobné informace k jednotlivým  vyhlášeným grantovým řízením naleznete zde. Žádosti o nadační příspěvek přijímáme elektronicky prostřednictvím webového formuláře na adrese www.zadost.online

Pro příjemce:

 

  • Nadační příspěvky od roku 2020

Vyúčtování nadačních příspěvků je elektronické. V přihlášení na www.zadost.online je k dispozici návod, jak při vyúčtování nadačního příspěvku postupovat.

 

  • Nadační příspěvky do roku 2019

Vyúčtování zasílá příjemce nadačního příspěvku poštou v listinné podobě. Vyúčtování je možné zaslat pouze na formulářích,  které jsou k dispozici ve formulářích

Pokud došlo v průběhu realizace projektu ke změnám, např. změna statutárního zástupce či sídla organizace, uveďte je na formuláři Žádost o změnu a spolu s podklady (např. jmenováním) zašlete na adresu nadace.

Pomáháme 19 let

Nadace ČEZ je s vámi už od roku 2002.

12 583
projektů

jsme podpořili za dobu naší existence.

104 tisíc stromů

bylo vysazeno díky grantovému řízení Stromy za 10 let.