Drobečková navigace

Stromy

Podporujeme výsadbu stromů, zejména ve městech, obcích a v jejich blízkém okolí. Vznikají nové aleje, protihlukové a protiprašné stěny, větrolamy, skupinové výsadby přináší stín a zeleň na veřejná místa.

Informace pro žadatele

Příjem žádostí v 1. kole byl ukončen.

V tuto chvíli probíhá zpracování došlých žádostí.
 

Kdo může být žadatelem

Příjemcem nadačního příspěvku mohou být  právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná Podmínkami grantového řízení Stromy.

termín vyhlášení grantového řízení 

  • 1. kolo pro jarní výsadbu  bylo ukončeno 

2. února – 26. února 2021

 

  • 2. kolo pro podzimní výsadbu - připravujeme 

1. června - 30. července 2021

o jakou částku lze žádat

Maximální výše nadačního příspěvku je 150 000 Kč.

 

způsob podání žádosti

Žádost lze podat výhradně vyplněním a odesláním žádosti prostřednictvím Online systému na webové adrese: www.zadost.online (dále jen jako „evidence“). Nedílnou součástí žádosti jsou povinné přílohy uvedené v Podmínkách a přímo v evidenci.

Vyhlášení výsledků

Žadatel je o výsledku posouzení žádosti správní radou informován prostřednictvím evidence do 30 dnů po jejím zasedání.

kontakt na nás

Tel.: 211 046 725 

Email: info@nadacecez.cz

Stromy - Podmínky grantového řízení

 

Chci podat žádost