Drobečková navigace

Stromy

Podporujeme výsadbu stromů, zejména ve městech, obcích a v jejich blízkém okolí. Vznikají nové aleje, protihlukové a protiprašné stěny, větrolamy, skupinové výsadby přináší stín a zeleň na veřejná místa.

Stromy

Podporujeme výsadbu stromů, zejména ve městech, obcích a v jejich blízkém okolí. Vznikají nové aleje, protihlukové a protiprašné stěny, větrolamy, skupinové výsadby přináší stín a zeleň na veřejná místa.

Nadace ČEZ vyhlašuje 2. kolo grantového řízení Stromy pro podzimní výsadbu. 

 

Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů. V grantovém řízení bude podporována výsadba dřevin především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni.
Jedná se zejména o výsadbu, či obnovu dřevin u veřejných budov, liniových dřevin, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit.
Výsadba bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních druhů dřevin a jejich odrůd (včetně pestrolistých a habituálně odlišných - kulovité, sloupovité, pyramidální). 

Důležité informace pro žadatele

 

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM

Příjemcem nadačního příspěvku mohou být  právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná Podmínkami grantového řízení Stromy.

TERMÍN VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ 

Pro jarní výsadbu

1. 2. - 29. 2. 2024

Pro podzimní výsadbu

1. 6. - 31. 7. 2024

 

 

O JAKOU ČÁSTKU LZE ŽÁDAT

Maximální výše nadačního příspěvku je 150 000 Kč.

 

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žádost lze podat výhradně vyplněním a odesláním žádosti prostřednictvím Online systému na webové adrese: www.zadost.online (dále jen jako „evidence“). Nedílnou součástí žádosti jsou povinné přílohy uvedené v Podmínkách a přímo v evidenci.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Žadatel je o výsledku posouzení žádosti správní radou informován prostřednictvím evidence do 30 dnů po jejím zasedání.

KONTAKT NA NÁS

Tel.: 211 046 725 

Email: jana.hrdinova@cez.cz

STROMY - PODMÍNKY GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ
INFORMACE PRO ŽADATELE a PŘEHLED PŮVODNÍCH DRUHŮ DŘEVIN
SOUHLAS ZŘIZOVATELE - FORMULÁŘ PRO ŽADATELE - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Chci podat žádost