Osvětlený přechod zvyšuje bezpečnost nejzranitelnějších účastníků silničního provozu.

Žádosti na instalaci osvětlení přechodů pro chodce přijímáme do 28. dubna.

Podporujeme vaši energii

Od roku 2002 podporujeme aktivity, které směřují ke zlepšení kvality života lidí ve všech regionech České republiky. Reagujeme na aktuální potřeby společnosti, přispíváme k profesionalizaci neziskového sektoru, poskytujeme rychlou pomoc při mimořádných událostech.

21 let jsme s vámi
17 045 projektů jsme podpořili za dobu naší existence
2781 projektů podpořili příznivci aplikace EPP za 9 let

Pomáhej pohybem

S mobilní aplikací EPP od Skupiny ČEZ pomáháte pohybem. Ať už s telefonem běháte, jezdíte na kole nebo chodíte na procházky, každá aktivita znamená body pro vámi vybraný projekt, který Nadace ČEZ finančně podpoří.