Pomáháme plnit přání

Aktuálně vyhlášená grantová řízení:

  • Podpora regionů
  • Oranžová hřiště
  • Úprava turistických tratí a běžeckých stop
Více informací

Podpora regionů

Podporujeme vaše aktivity napříč regiony. Žádosti v grantovém programu Podpora regionů pro rok 2024 přijímáme od 6.prosince.

Více informací

Oranžová hřiště

Hraní a sport nás baví. Výstavbu dětských a sportovních oranžových hřišť podporujeme již 20 let.

Více informací

Pomocná ruka

Pomáháme zaměstnancům Skupiny ČEZ,
kteří utrpěli pracovní úraz.

Více informací

Poslání Nadace ČEZ

Podporujeme veřejně prospěšné projekty, které reagují na aktuální společenské potřeby ve všech regionech České republiky.

„Dárcovství je nedílnou součástí společenské odpovědnosti Skupiny ČEZ.
Děkujeme všem partnerům Nadace ČEZ - neziskovým organizacím, dobrovolníkům, zástupcům samospráv, zaměstnancům Skupiny ČEZ i jednotlivcům, kteří nám pomáhají mapovat místa a oblasti, kde je naše pomoc nejvíce potřeba. Tito lidé jsou pro nás hnacím motorem, dávají naší práci smysl a dělají ji viditelnou napříč celou Českou republikou.

Ing. Daniel Beneš, MBA

předseda správní rady

Vyhlašovaná grantová řízení

Žádosti podané do 16. listopadu 2023 projedná správní rada na začátku prosince. Příjem žádostí pro rok 2024 bude spuštěn 6. prosince 2023.

Pomáhej pohybem

S mobilní aplikací EPP od Skupiny ČEZ pomáháte pohybem. Ať už s telefonem běháte, jezdíte na kole nebo chodíte na procházky, každá aktivita znamená body pro vámi vybraný projekt, který Nadace ČEZ finančně podpoří.

Pomáháme 20 let

Nadace ČEZ je s vámi už od roku 2002.

15 320
projektů

jsme podpořili za dobu naší existence.

113 tisíc stromů

bylo vysazeno díky grantovému řízení Stromy za 11 let.

Pomáháme po celé České republice.

Podívejte se, kde vám nejblíže.