Drobečková navigace

Neziskovky - profesionální rozvoj sociální péče

Podporujeme rozvoj a profesionalizaci neziskových organizací, které poskytují služby přímé péče v sociální oblasti, uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zejména služby sociální péče, prevence a poradenství.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ V GRANTOVÉM ŘÍZENÍ PRO ROK 2024 BYL UKONČEN.

V  tuto chvíli probíhá zpracování došlých žádostí.

Podpora směřuje zejména na

                                        profesionalizaci organizací - získání registrace dalších sociálních služeb, známky kvality apod.,

                                 rozvoj organizací - nastavení strategie, spolupráce s odborníky, konzultace, stáže apod

                     zvyšování kvality služeb přímé péče a sociální prevence nebo k rozšíření poskytovaných služeb,

                                 zlepšování kvality péče o zaměstnance – např. vzdělávání, zvyšování kvalifikace,

                                 upevnění a zviditelnění pozice organizace mezi potenciálními klienty, veřejností, donátory

                     rozvoj kvality poskytovaných služeb přímé péče a sociální prevence

          DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ŽADATELE

 

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM

Žadatelem mohou být organizace se sídlem v ČR, které jsou držiteli registrace poskytovatele sociální služby podle § 81 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které splňují Podmínky grantového řízení Neziskovky – profesionální rozvoj sociální péče

TERMÍN VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ

2. 1. – 31. 1. 2024.

 

O JAKOU ČÁSTKU LZE ŽÁDAT

Maximální výše nadačního příspěvku je 200 000 Kč

 

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žádost lze podat vyplněním a odesláním žádosti prostřednictvím Online systému na webové adrese: www.zadost.online (dále jen jako „evidence“). Nedílnou součástí žádosti jsou povinné přílohy uvedené v Podmínkách a přímo v evidenci.

.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Žadatel je o výsledku posouzení žádosti správní radou informován prostřednictvím evidence do 30 dnů po jejím zasedání.

 

KONTAKT NA NÁS

Tel.: 211 046 724

NEZISKOVKY - PROFESIONÁLNÍ ROZVOJ SOCIÁLNÍ PÉČE - PODMÍNKY GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ
SOUHLAS ZŘIZOVATELE - FORMULÁŘ PRO ŽADATELE - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MANUÁL PRO ŽADATELE

Chci podat žádost