Drobečková navigace

Oranžový přechod

Podporujeme osvětlování přechodů pro chodce.

V roce 2020 jsme osvítili 21 přechodů.

Cílem grantového řízení Oranžový přechod je  zvyšování bezpečnosti obyvatel  formou instalace osvětlení přechodů pro chodce.

Nadační příspěvek je určen na instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu. Projekt vznikl v roce 2013 jako celorepubliková anketa. Výjimečný ohlas laické veřejnosti i odborníků na bezpečnost silničního provozu byl impulzem pro vznik grantového programu Oranžový přechod. 

Od roku 2013 bylo podpořeno 172 projektů za 25,2 mil. Kč.

 

Chci vědět více o grantovém řízení

Příklady podpořených projektů: