Drobečková navigace

Oranžový přechod

Podporujeme osvětlování přechodů pro chodce. Nadační příspěvek je určen na instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu.

Oranžový přechod

Podporujeme osvětlování přechodů pro chodce. Nadační příspěvek je určen na instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu.

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžový přechod pro rok 2024.

Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce. Nadační příspěvek je určen na instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu.

 

Důležité informace pro žadatele

 

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM

Příjemcem nadačního příspěvku mohou být obce, města, nebo městské obvody či městské části hlavního města Prahy, které splňují kritéria daná Podmínkami grantového řízení Oranžový přechod.

TERMÍN VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ

 

1. 2. - 28. 4. 2024.

 

O JAKOU ČÁSTKU LZE ŽÁDAT

Maximální výše nadačního příspěvku je 120 000 Kč.

 

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žádost lze podat výhradně vyplněním a odesláním žádosti prostřednictvím Online systému na webové adrese: www.zadost.online (dále jen jako „evidence“). Nedílnou součástí žádosti jsou povinné přílohy uvedené v Podmínkách a přímo v evidenci.

VYLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Žadatel je o výsledku posouzení žádosti správní radou informován prostřednictvím evidence do 30 dnů po jejím zasedání.

KONTAKT NA NÁS

Tel.: 211 046 725 

Email: jana.hrdinova@cez.cz

.

ORANŽOVÝ PŘECHOD - PODMÍNKY GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ
INFORMACE PRO ŽADATELE

 Chci podat žádost