Drobečková navigace

Oranžové hřiště

Podporujeme výstavbu a kompletní rekonstrukce hřišť. Pohyb na bezpečných dětských, sportovních, víceúčelových, workoutových a dalších hřištích, dává radost a pomáhá k udržení zdravého životního stylu v každém věku.

Informace pro žadatele

Důležité informace pro žadatele

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

 

 

Kdo může být žadatelem

Příjemcem nadačního příspěvku mohou být  právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná Podmínkami grantového řízení Oranžové hřiště.

termín vyhlášení grantového řízení

Žádosti přijímáme v průběhu celého roku.

o jakou částku lze žádat

Maximální výše nadačního příspěvku je

2 000 000 Kč.

 

Způsob podání žádosti

Žádost lze podat výhradně vyplněním a odesláním žádosti prostřednictvím Online systému na webové adrese: www.zadost.online (dále jen jako „evidence“). Nedílnou součástí žádosti jsou povinné přílohy uvedené v Podmínkách a přímo v evidenci.

vyhlášení výsledků

Žadatel je o výsledku posouzení žádosti správní radou informován prostřednictvím evidence do 30 dnů po jejím zasedání.

kontakt na nás

Tel.: 211 046 725 

Email: info@nadacecez.cz

Oranžové hřiště - Podmínky grantového řízení 

 

Chci podat žádost