Drobečková navigace

Podpora regionů

Zaměřujeme se na podporu projektů

Informace pro žadatele

důležité informace pro žadatele

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

 

Kdo může být žadatelem

Příjemcem nadačního příspěvku mohou být  právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná Podmínkami grantového řízení Podpora regionů.

termín vyhlášení grantového řízení

Žádosti přijímáme v průběhu celého roku.

o jakou částku lze žádat

Maximální částka není stanovena.

 

Způsob podání žádosti

Žádost lze podat výhradně vyplněním a odesláním žádosti prostřednictvím Online systému na webové adrese: www.zadost.online (dále jen jako „evidence“). Nedílnou součástí žádosti jsou povinné přílohy uvedené v Podmínkách a přímo v evidenci.

.

vyhlášení výsledků

Žadatel je o výsledku posouzení žádosti správní radou informován prostřednictvím evidence do 30 dnů po jejím zasedání.

 

kontakt na nás

Tel.: 211 042 604

Podpora regionů - Podmínky grantového řízení 

 

Chci podat žádost