Drobečková navigace

Pomocná ruka zaměstnancům

Pomáháme zaměstnancům Skupiny ČEZ,
kteří utrpěli pracovní úraz.

Informace pro žadatele

důležité informace pro žadatele

Grantové řízení Pomocná ruka zaměstnancům je zaměřeno na podporu zaměstnanců Skupiny ČEZ, kteří se ocitli v těžké životní situaci vlivem pracovního úrazu vzniklého při výkonu jejich zaměstnání ve Skupině ČEZ. Žadatelé mohou žádat o nadační příspěvek za účelem překonání této tíživé životní situace.

 

Kdo může být žadatelem

Příjemcem nadačního příspěvku mohou být fyzické osoby - současní nebo bývalí zaměstnanci Skupiny ČEZ, kteří se vlivem pracovního úrazu ocitli v těžké životní situaci, které doporučil zaměstnanec Skupiny ČEZ a kteří splňují Podmínky  grantového řízení.

termín vyhlášení grantového řízení

Žádosti přijímáme v průběhu celého roku.

o jakou částku lze žádat

Maximální částka není stanovena.

 

Způsob podání žádosti

Žádost lze podat výhradně vyplněním a odesláním žádosti prostřednictvím Online systému Nadace na základě doporučení zaměstnance Skupiny ČEZ. Nedílnou součástí žádosti jsou povinné přílohy uvedené v Podmínkách a přímo v evidenci.

.

vyhlášení výsledků

Žadatel je o výsledku posouzení žádosti správní radou informován prostřednictvím evidence do 30 dnů po jejím zasedání.

 

kontakt na nás

Tel.: 211 046 726

Pomocná ruka zaměstnancům - Podmínky grantového řízení