Drobečková navigace

Plníme přání

Do pomoci potřebným zapojujeme zaměstnance Skupiny ČEZ. Sami mohou doporučit konkrétního člověka a vybraným lidem přispívají v předvánočním čase libovolnou částkou. Nadace ČEZ vybranou částku zdvojnásobí.

Informace pro žadatele

informace pro žadatele

V tuto  chvíli probíhá realizace podpořených projektů. 

Charitativní projekt Plníme přání je zaměřen na podporu fyzických osob, které se ocitly v těžké životní situaci zejména z důvodu závažné nemoci, úrazu svého nebo rodinného příslušníka. Do grantového řízení  je doporučí zaměstnanci Skupiny ČEZ nebo Nadace ČEZ a pak je prostřednictvím Interní sítě Skupiny ČEZ mohou finančně podpořit.

 

 

Kdo může být žadatelem

Příjemcem nadačního příspěvku mohou být fyzické osoby s trvalým bydlištěm v České republice v těžké životní situaci, které doporučil zaměstnanec Skupiny ČEZ a které splní podmínky  grantového řízení.

termín vyhlášení

Příjem Doporučení zaměstnanců a Žádostí doporučených osob

1. 9. - 23. 9. 2022

kontakt na nás

TEL: 211 046 720

email: 

plnimeprani@nadacecez.cz

 

Plníme přání 2022 - Podmínky grantového řízení