Vyhlašovaná grantová řízení

Úvod » Vyhlašovaná grantová řízení

Oranžové hřiště          - otevřeno

Podpora výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť.

Podpora regionů        - otevřeno

Podpora sociálních, zdravotních, environmentálních a komunitních aktivit v celé ČR.

Příjem žádostí 6. 1. - 31. 12. 2020     Příjem žádostí 6. 1. - 31. 12. 2020
Oprávnění uživatelé Právnické osoby v ČR Oprávnění uživatelé Právnické osoby v ČR
Maximální výše příspěvku 2 000 000 Kč Maximální výše příspěvku Není stanovena

Krizová pomoc 2020      

Rychlá finanční podpora  zmírňující dopady mimořádných událostí.

Oranžový přechod      - ukončeno

Podpora osvětlování přechodů pro chodce.

    Příjem žádostí 3. 2. - 31. 5. 2020 
Oprávnění uživatelé Právnické osoby v ČR Oprávnění uživatelé Města a obce v ČR
Maximální výše příspěvku 50 000 Kč Maximální výše příspěvku 120 000 Kč

Stromy                           - ukončeno

Podpora liniové výsadby stromů - především nových a obnovovaných alejí a stromořadí.

Plníme přání 2020         - otevřeno

Podpora osob v těžké životní situaci (vinou úrazu, nemoci atd.), které do projektu doporučil zaměstnanec Skupiny ČEZ v ČR.

Příjem žádostí
1. 6. - 31. 7. 2020 
   
Oprávnění uživatelé Právnické osoby v ČR Oprávnění uživatelé Fyzické osoby, které do projektu doporučil zaměstnanec Skupiny ČEZ v ČR
Maximální výše příspěvku 150 000 Kč Maximální výše příspěvku 100 000 Kč

Zaměstnanecké granty - ukončeno           

Podpora neziskových organizací, ve kterých se dobrovolně angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR.

Neziskovky 2020             - otevřeno

Podpora rozvoje a profesionalizace neziskových organizací, které poskytují služby přímé sociální péče podle § 34 zákona o sociálních službách

Příjem žádostí 2. 3. - 21. 5. 2020 Příjem žádostí 1. 9. - 9. 10. 2020
Oprávnění žadatelé Neziskové organizace, ve kterých se dobrovolně angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR Oprávnění žadatelé Neziskové organizace registrované podle zákona o sociálních službách
Maximální výše příspěvku  30 000 Kč Maximální výše příspěvku 200 000 Kč

Další aktivity nadace

Nahoru
Menu:
Copyright 2020 Nadace ČEZ | Všechna práva vyhrazena | www.cez.cz Informace o webu | Nastavení cookies | Mapa stránek