Drobečková navigace

19. 9. 2018

Díky mobilní aplikaci EPP – Pomáhej pohybem má příbramská ALKA nové přátele

Příbram - Den otevřených dveří má za sebou příbramská nezisková organizace ALKA, která pomáhá lidem s různě závažným a kombinovaným postižením od nejmenších dětí až po seniory. Návštěvníci mohli mimo jiné nahlédnout do nové moderně vybavené kuchyňky v denním stacionáři pro klienty starších 15 let. Případně si prohlédnout rovněž nově vybavenou relaxační multifunkční místnost se speciální chodící kolejnicí. Na obojí ALKA získala 120 000 korun od Nadace ČEZ. Respektive díky všem, kteří se pomocí mobilní aplikace „EPP – Pomáhej pohybem“ zapojili do střádání bodů, jež pak ve finále nadace přeměnila na peníze.

„Máme zkušenosti s klienty s rozličnými diagnózami. Naším cílem je, umožnit každému rozvinout jeho potenciál a rodině pomoci s náročnou péčí. Důraz klademe na individuální a lidský přístup, dialog s klientem a jeho rodinou a příjemné prostředí. Díky nadačnímu příspěvku jsme mohli zmodernizovat zařízení a dovybavit nácvikovou kuchyňku, která simuluje prostřední v běžné domácnosti. Nové vybavení umožní klientům vařit běžná a zároveň složitější jídla. Vše je bezbariérové, takže pracovní prostor je i pro vozíčkáře, kteří v předchozí kuchyňce nemohli vařit téměř vůbec. Dále jsme z nadačního příspěvku pořídili vybavení pro multifunkční relaxační místnost, která bude sloužit také jako velká tělocvična a terapeutická místnost pro rodiče,“ uvedla Šárka Hájková, ředitelka organizace ALKA, o.p.s.  Neopomněla pochopitelně poděkovat všem, co svým „nějakým“ pohybem pomohli dosáhnout na kýžených 120 000 korun.

Podle manažerky provozu a zároveň pracovnice v sociálních službách Lenky Samkové je mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem úžasná věc. Všichni společně chodili, jezdili, tančili a vyvíjeli další pohybové aktivity, čímž svou vydanou energii ihned přeměňovali na potřebné body. „Kromě nás, klientů a jejich rodinných příslušníků, našich kamarádů a známých se do projektu zapojily desítky dalších lidí. Ani jsme netušili, kolik máme příznivců. Všem moc děkujeme. A když nám ve finále už chybělo pár posledních bodů, dali jsme si tady všichni sluchátka do uší, přes mobily si pustili svou oblíbenou hudbu a každý po svém se pak protancoval ke společnému cíli.  Opravdu, EPPka  je velmi podařeným projektem, během něhož lze užít plno zábavy i legrace a poznat nové přátele. Co je hlavně velice smysluplné a pro naše klienty důležité je to, že jim peníze nikdo nedal, ale sami si je vysloužili.“

„Centrum péče o handicapované ALKA poskytuje v Příbrami širokou nabídku služeb osobám s tělesným, mentálním, kombinovaným či jiným zdravotním postižením a osobám v krizi. Pro mnoho postižených osob je jednou z velmi mála možností, jak získat pomoc na cestě za co nejpřirozenější integrací do běžného života. Jsme rádi, že jsme již poněkolikáté mohli pomoci k rozšíření vybavení jejího stacionáře, což umožní poskytnout tuto významnou pomoc dalším klientům,“ uzavřela Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Již v roce 2012 získala ALKA 353 000 korun na speciální obleky pro intenzivní pohybovou terapii pro nechodící klienty, v roce 2015 pak 60 000 korun na polohovací postele, matrace a počítač pro práci s klienty do denního stacionáře II. Letos za 120 000 korun přibyly moderní kuchyňka a vybavení multifunkční relaxační místnosti. Zatímco poslední příspěvek věnovala Nadace ČEZ organizaci díky veřejnosti a mobilní aplikaci EPP - Pomáhej pohybem, předchozí dva získala ALKA v rámci grantu Podpora regionů. Ten je určen na podporu sociálních, zdravotních, environmentálních a komunitních aktivit v celé ČR.