Podpora regionů

Úvod » Vyhlašovaná grantová řízení » Podpora regionů

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Podpora regionů

Grantové řízení Podpora regionů se řídí Podmínkami grantového řízení Podpora regionů a Grantovými pravidly Nadace ČEZ.

  • Zaměření

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Bližší specifikace zaměření naleznete v dokumentu Podmínky grantového řízení Podpora regionů.

  • Věnujte pozornost

Věnujte pozornost novému zákonu č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zjistěte, zda jste povinným subjektem a vztahuje se na vás povinnost zveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc korun v registru smluv.

  • Způsob vyplnění a  podání Žádosti o nadační příspěvek

Vyplnění, podání a tisk žádosti  je umožněno výhradně prostřednictvím bezpečnostního klíče a webového formuláře na této adrese

https://www.nadacecez.cz/NadaceForms/competitions/

 

  1. K  otevření formuláře je třeba  bezpečnostní klíč, který žadatel získá při prvním vstupu do žádosti.
  2. Klič si uložte ve svém PC tak, abyste jej později našli! Budete ho potřebovat při každém vstupu do žádosti a případném tisku. 
  3. Při vyplňování žádosti doporučujeme využít dokument Návod, jak vyplnit žádost. Bezpečně Vás provede celým procesem vyplnění a podání žádosti. Maximální pozornost věnujte kapitole rozpočet nadačního příspěvku!

 Počet žádostí o nadační příspěvek podaných jedním žadatelem

Žadatel může podat více žádostí

  • Spoluúčast žadatele a částka nadačního příspěvku

Spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje, maximální výše příspěvku není stanovena.

  • Termín podání žádostí

Žádosti můžete podávat průběžně.

  • Termín realizace

V případě schválení správní radou je 365 dní od podání žádosti.

  • Vyhlášení výsledků

Žádost bude projednána na nejbližším zasedání správní rady a to nejpozději do 60 dnů od podání žádosti. Všichni žadatelé budou o výsledku informováni do 14 dnů po zasedání správní rady, která žádost projedná, e-mailem na adresu statutárního zástupce a kontaktní osoby.

Kontakt

 

 

 

Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
Podpora regionů - Podmínky grantového řízenípdf164 kB
Podpora regionů - Návod na podání žádostipdf454 kB
Podpora regionů - Časté dotazypdf196 kB
Nahoru
Menu:
Copyright 2017 Nadace ČEZ | Všechna práva vyhrazena | www.cez.cz Informace o webu | Mapa stránek