Drobečková navigace

29. 5. 2024

Alej sv. Jana Křtitele byla vysazena v Orlickém Záhoří

Orlické Záhoří, květen 2024 – Deset kusů jeřábu oskeruše lemuje cestu v Orlickém Záhoří. Na výsadbu přispěla Nadace ČEZ částkou 40 000 korun.

motivový obrázek

„V rámci projektu bylo vysazeno 10 ks jeřábu oskeruše, který se vyznačuje dlouhověkostí, je vhodný do alejí a je vysoce mrazuodolný, což je u nás na horách nezbytnou podmínkou.

Zároveň se jedná o ovocný strom, který bude zajišťovat v budoucnosti potravu ptactvu a hmyzu, kterého v poslední době ubývá. Nadaci ČEZ děkujeme, že pomohla podpořit výsadbu této aleje,“ říká starosta obce Vojtěch Špinler.

Nové stromky byly vysázeny podél cesty vedoucí k vodní nádrži pod kostelem sv. Jana Křtitele, po kterém je alej pojmenována. V blízkosti jsou listnaté stromy, které celou lokalitu vhodně doplní. Nedaleko je i Mateřská a Základní škola, kde letos vznikne na podporu biodiverzity Pašerácká zahrádka, která bude osázená tak, že bude kvést od jara do podzimu.

Výsadba byla konzultována s odbornou firmou, která zajistila i odolné oskeruše, které se dožívají 300 až 500 let. Děti z místní školy pomáhaly se sázením a budou se podílet i na péči o vysazené stromky a při hodinách přírodopisu je budou moci sledovat v průběhu všech ročních období.

„Tato část obce bude příjemně zvelebena a stane se vyhledávanější pro trávení volného času a pozorování přírody,“ doplňuje starosta obce.

 

Grant Stromy

Královéhradeckém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 46 projektů částkou téměř 4,8 milionů korun. V loňském roce dostalo grant 8 žadatelů a částka přesáhla 800 tisíc korun.

Pardubickém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 26 projektů částkou přes 2,8 milionů. V loňském roce grant dostaly 3 žádosti a částka na výsadbu dosáhla 330 tisíc korun.

Kraji Vysočina to pak bylo od roku od roku 2011 dokonce 85 projektů s částkou téměř 7,8 milionu korun. V loňském roce stromy sázeli na 19 místech a celková částka se vyšplhala na více jak 1 milion 500 tisíc korun.

Zájem o grant Stromy je stále veliký. Obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky mohou získat až 150 000 korun na výsadbu zeleně. Přestože v přijatých žádostech stále převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami.

Nadace ČEZ je největší firemní nadací v České republice. Za posledních 20 let podpořila napříč regiony v průměru přes 750 projektů za více než 160 milionů korun ročně. Některá grantová řízení Nadace ČEZ jsou časově omezená a potřeba si tedy ohlídat termín podání žádosti. Granty Podpora regionů a Oranžové hřiště probíhají celoročně.

 

 

Šárka Lapáčková Beránková

Více informací naleznete na:www.cez.czwww.nadacecez.cz