Drobečková navigace

16. 5. 2024

V Bystrém mají Pečovatelskou službu a Denní stacionář

Pardubice – I díky Nadaci ČEZ, která celý projekt podpořila částkou 174 180 korun vznikl v Bystrém nedaleko Poličky tolik potřebný Denní stacionář, který pomáhá rozšířit stávající Pečovatelskou službu.

motivový obrázek

Na Dni otevřených dveří pracovníci Domova Bystré představili nové zrekonstruované prostory, které slouží klientům, kteří se pro svůj věk nebo zdravotní stav ocitli v nepříznivé sociální situaci a vyžadují pomoc jiné osoby a nemohou se starat sami o sebe. Posláním Denního stacionáře je, aby klienti mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném, domácím prostředí. Službu lze kombinovat s péčí rodiny nebo s jinými sociálními službami. Denní stacionář je ambulantní služba, která zajišťuje péči o seniory, osoby se zdravotním omezením či chronickým onemocněním, hlavním cílem je předejít jejich osamělosti, začlenit je do kolektivu a pomoci s dalšími aktivitami a rozvojem. Osoby do stacionáře dochází na dohodnutý časový úsek dne a poté se vrací zpět do svého domácího prostředí.

„Za podporu od Nadace ČEZ jsme velmi rádi a i díky ní mohla v Bystrém vzniknout tato nová služba. Pomáháme hlavně seniorům a lidem s postižením, aby mohli vést plnohodnotný život. Pomáháme na Poličsku a části Svitavska. Mohli jsme rozšířit své služby  tak, aby strategie - ŽÍT DOMA CO NEJDÉLE - byla pro naše klienty komplexní. Poskytujeme také profesionální pomoc tam, kde je potřeba,“  říká Marie Štouračová, ředitelka Domova Bystré.

Nadace ČEZ podpořila celý projekt v rámci grantového řízení Neziskovky částkou 174 180 korun

Společnost DOMOV Bystré, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje obecně prospěšné služby spočívající ve výkonu činností sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením (terénní a ambulantní služby), vzdělávacích aktivit a volnočasových aktivit.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz

Šárka Lapáčková Beránková

mluvčí Skupiny ČEZ

Více informací naleznete na:

www.cez.cz