Drobečková navigace

29. 10. 2018

Při výlovu Munického rybníka se roztáčela Oranžová kola pro dobrou věc

Zahřát se a přitom pomoci dobré věci. Takové byly poslední jízdy na Oranžovém kole Nadace ČEZ, které na samotný závěr „šlapací“ sezóny zavítalo do Hluboké nad Vltavou na Jihočeské Rybářské dny. Ty byly navíc spojené i s oslavami 100 let vzniku samostatné Československé republiky. I přes nepřízeň počasí si nakonec Domov důchodců U zlatého kohouta a Charita Zliv mezi sebe rozdělily 101 207 korun.

motivový obrázek

Zašlapat si na speciálním rotopedu, přitom pomoci dobré věci a ještě se zahřát. Takovou možno měli návštěvníci populárního výlovu Munického rybníka. Nadace ČEZ totiž na tradiční rybářské slavnosti na Hluboké nad Vltavou přivezla svá dvě Oranžová kola. A každá minuta pohybu si návštěvníkům hodila. Nízké teploty totiž k jízdě přímo vybízely. A po čtyřech hodinách šlapání bylo jasno. Domov důchodců U zlatého kohouta si z Hluboké odnese částku 50 240 korun na speciální rehabilitační pomůcku motoped. Charita Zliv použije výtěžek ve výši 50 967 korun pro své nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Za získané peníze nakoupí společenské hry, odbornou literaturu nebo uhradí kurzy pro pracovníky centra.

„Letos navštívila naše Oranžová kola více než tři desítky sportovních, kulturních a společenských akcí či festivalů a lidé na nich minutou pohybu pomohli více než šedesátce neziskových organizací. Vážíme si pomoci každého, kdo se do naší akce zapojí, a všem za podporu dobré věci děkujeme,“uvedla za Nadaci ČEZ její ředitelka Michaela Ziková.

Podpořené organizace

Domov důchodců "U Zlatého kohouta"

Provozuje domov pro seniory a odlehčovací služby. Uživateli služby domova pro seniory jsou osoby v nepříznivé sociální situaci, kteří nejsou pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, nemoc, zdravotní postižení nebo krizovou situaci schopni sami si zabezpečit a uspokojit životní potřeby.

 Charita Zliv

V současné době je hlavní činností organizace Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které mohou navštěvovat všechny děti a mládež ve věku od 6 do 26 let. Zvláštní pozornost je věnována především práci s klienty potencionálně ohroženými sociálně nežádoucím chováním (závislosti na návykových látkách, vandalismus, kriminalita, šikana …). Dětem a mladistvým nabízí organizované i neorganizované volnočasové aktivity v přátelském prostředí.