Drobečková navigace

2. 4. 2019

Oběžné kolo na Dlouhých stráních zmodralo na podporu lidí s autismem

Oběžné kolo přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně, které před lety dosloužilo a teď před vchodem do podzemních provozů elektrárny vítá exkurze, se na jeden večer zahalilo do modrého odstínu. Jeden z „divů Česka“ se tím spolu s dalšími provozy Skupiny ČEZ připojil ke kampani Česko svítí modře u příležitosti Světového dne porozumění autismu a zároveň odstartoval podporu pro autisty, kterým pomáhá šumperská organizace Dětský klíč. Pokud pro ni lidé v aplikaci EPP – Pomáhej pohybem vysportují potřebné body, Nadace ČEZ jí daruje 60 tisíc korun na vybavení nového asistenčního domu.

motivový obrázek

Dům s pěti byty, který vyroste v šumperské části Horní Temenice, umožní rozšíření unikátní asistenční služby, kterou Dětský klíč poskytuje. „Jde o krátkodobé pobyty autistů s asistenty, které naši klienti dobře znají, aby si mohli rodiče vyřídit potřebné věci nebo načerpat síly. Zatím tuto službu poskytujeme ve dvou bytech, zájem je ale mnohonásobě větší,“ vysvětluje ředitelka obecně prospěšné společnosti Dětský klíč Věra Nedomová. Pokud lidé šumperskou neziskovku svou energií v aplikaci EPP podpoří, za peníze získané od Nadace ČEZ nakoupí pračku, nábytek a další potřebné vybavení nového domu.

Modrou barvou komunikace a sebevyjádření se rozzáří také rozhledna ledvické elektrárny, Zákaznické centrum ČEZ v Plzni, Dům energetiky v Ostravě, Jaderná elektrárna Dukovany nebo Elektrárna Dětmarovice.

„Skupina ČEZ spolu s Nadací ČEZ podporují dlouhodobě mnoho organizací, které pomáhají lidem s autismem. Letos se již popáté zapojujeme do kampaně Česko svítí modře, nasvícením našich objektů po celé České republice se snažíme poukázat na důležitost komunikace o autismu a vzbudit zájem okolí o toto závažné téma. S organizacemi věnujícími se autismu spolupracují i naši zaměstnanci, kteří chodí do těchto neziskovek pomáhat v rámci firemního dobrovolnictví, přispívají finančně v rámci firemní sbírky „Plníme přání, myslíme na druhé“, nakupují výrobky chráněných dílen na vánočních a velikonočních trzích a svůj zájem o téma projevují někteří i tak, že v tomto týdnu chodí do práce v modrém,“ říká Michaela Chaloupková, leader udržitelného rozvoje a členka představenstva Skupiny ČEZ. Do modra se na 2. dubna přebarvil i firemní intranet.

Porucha autistického centra postihuje každé 40. narozené dítě, s některou z forem autismu žije v České republice 250 tisíc občanů.

Kde se bude ve Skupině ČEZ „svítit modře“ dnes večer

Severní Čechy: elektrárna Tušimice, rozhledna v areálu elektrárny Ledvice a budova ČEZ Distribuce v Děčíně

Západní Čechy: Zákaznické centrum v Plzni

Východní Čechy: vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové

Severní Morava: Elektrárna Dětmarovice, Dům energetiky v Ostravě

Vysočina – Jaderná elektrárna Dukovany

 

 

 

O platformě Naděje pro autismus

Na poruchy autistického spektra (PAS) – obecněji AUTISMUS – je stále nahlíženo jako na nové, svým způsobem vzácné onemocnění několika málo obyvatel této země. Opak je však pravdou, počty nově diagnostikovaných případů stále vzrůstají, stejně jako iniciativy různých jednotlivců, odborníků, uskupení napříč republikou. Platforma vznikla proto, aby propojila všechny, komu není život a osud lidí s autismem lhostejný. Cílem propojení sil je plně habilitovat PAS jako diagnózu, kterou je potřeba brát se stejným respektem jako postižení, která jsou lidem známa staletí. Více informací najdete na www.nadejeproautismus.cz.

O organizaci Dětský klíč, o.p.s.

Dětský klíč v Šumperku je nestátní neziskovou organizací, která poskytuje sociální služby osobám s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS), především dětem a mladým dospělým a jejich rodinám. Poskytovanými sociálními službami jsou osobní asistence, sociální rehabilitace a odlehčovací služba. Cílem současného projektu „Asistenční dům“ je poskytovat sociální služby komunitního charakteru v prostředí evokujícím rodinné zázemí. Konkrétně to znamená, že rodiče mohou svěřit své dítě na určitou dobu (na den až týden) do péče asistentů. Asistenti se snaží přizpůsobit denní program dítěte jeho zvyklostem a simulovat mu domácí prostředí. Díky této službě mají rodiče možnost odpočinku, zároveň si mohou vyřídit záležitosti, které při péči o dítě s PAS nestíhají.