Drobečková navigace

5. 3. 2020

Nové Město na Moravě osvětlilo frekventovaný přechod u vlakového nádraží

Jeden z nejfrekventovanějších přechodů pro chodce v Novém Městě na Moravě má nové osvětlení. Zebra přes Maršovskou ulici u vlakového nádraží je teď bezpečnější pro místní občany i množství turistů, kteří významné město Vysočiny navštěvují. Jde již o třetí městský přechod podpořený Nadací ČEZ, ta na jeho osvětlení přispěla částkou 120 000 korun.

motivový obrázek

Frekventovanou silnici pod novoměstským vlakovým nádražím přechází denně velké množství chodců, občanů města a okolních obcí, kteří vlak využívají k dopravě do zaměstnaní, nemocnice nebo školních zařízení. Slouží ale také mnohým návštěvníkům, kteří přijíždí navštívit významné město Vysočiny

„Součástí stavby byla úprava veřejného osvětlení, osazení stožáru na osvětlení přechodu a předlážení části chodníku včetně vytvoření varovných a signálních pásů. Rekonstrukcí stávajícího přechodu pro chodce na ulici Maršovská jsme díky opakované podpoře Nadace ČEZ vytvořili bezpečné podmínky pro pohyb osob s ohledem na charakter této frekventované lokality,“ uvedla Andrea Kramárová z MěÚ Nové Město na Moravě.

Slavnostního předání Oranžového přechodu se zúčastnili starosta města Michal Šmarda, místostarosta Stanislav Marek, člen správní rady Nadace ČEZ Vladimír Černý, zástupci Městské policie a zástupci zhotovitele. Přestože počasí moc akci nepřálo, oficiálně vyzkoušely nový přechod také děti z MŠ Drobného v Novém Městě na Moravě, které s panem starostou následně vedly diskusi, jak důležité je být ostražitý v silničním provozu a důsledně využívat právě přechody pro chodce.

Nadace ČEZ osvětluje nebezpečné přechody už sedmým rokem. Od počátku se setkává s velkým zájmem měst, obcí i široké veřejnosti napříč republikou. „Vedle osvěty, jak by se děti měly chovat v dopravním provozu, vidím řádné označení a osvětlení přechodů pro chodce jako významnou součást prevence před nehodami se závažnými následky,“ uvádí k programu Oranžový přechod ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Aktuálně Nadace ČEZ přijímá žádosti o podporu projektu Oranžový přechod a to do konce března. Žádosti pouze v elektronické podobě mohou podávat města a obce v České republice. Maximální částka příspěvku je stanovena na 120 tisíc korun.

Více informací zde http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzovy-prechod.html

Nadace ČEZ                               Skupina ČEZ                       Nové Město na Moravě

Daniel Novák                             Jana Štefánková                 Andrea Kramárová

Tel: 724 446 611                       Tel: 724 804 786                Tel: 724 947 761

daniel.novak01@cez.cz           jana.stefankova@cez.cz    andrea.kramarova@meu.nmnm.cz