Oranžový přechod

Úvod » Vyhlašovaná grantová řízení » Oranžový přechod

Nadace ČEZ vyhlašuje Grantové řízení Oranžový přechod pro rok 2017.

Grantové řízení  se řídí Podmínkami grantového řízení Oranžový přechod a Grantovými pravidly Nadace ČEZ.

  • Zaměření grantového řízení  

Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce.

  • Žadatel

Obce v ČR.

  • Věnujte pozornost

Věnujte pozornost novému zákonu č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zjistěte, zda jste povinným subjektem a vztahuje se na vás povinnost zveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc korun v registru smluv.

  • Termín vyhlášení

2. 1. - 28. 2. 2017

  • Způsob vyplnění a  podání Žádosti o nadační příspěvek

Vyplnit a podat žádost lze výhradně prostřednictvím webového formuláře na této adrese

https://www.nadacecez.cz/NadaceForms/competitions/

 

  1. K  otevření formuláře je třeba  bezpečnostní klíč, který žadatel získá při prvním vstupu do žádosti.  
  2. Klič si uložte ve svém PC tak, abyste jej později našli! Budete ho potřebovat při každém vstupu do žádosti a případném tisku. 
  3. Při vyplňování žádosti doporučujeme využít dokument Návod, jak vyplnit žádost. Bezpečně vás provede celým procesem vyplnění a podání žádosti. Maximální pozornost věnujte kapitole rozpočet nadačního příspěvku!
  • Výše nadačního příspěvku a spoluúčast žadatele

Maximální výše nadačního příspěvku je 120 000 Kč. Spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje.

  • Vyhlášení výsledků

Všichni žadatelé budou o výsledku informováni e-mailem na adresu statutárního zástupce  a kontaktní osoby.

 

 

Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
Oranžový přechod - Podmínky grantového řízenípdf275 kB
Oranžový přechod - Návod na podání žádostipdf473 kB
Oranžový přechod - Seznam závazných právnich norempdf70 kB
Oranžový přechod - Specifikace sloupupdf173 kB
Nahoru
Menu:
Copyright 2017 Nadace ČEZ | Všechna práva vyhrazena | www.cez.cz Informace o webu | Mapa stránek