Drobečková navigace

28. 5. 2019

Návštěvníci „Lázeňské“ vyšlapali v Teplicích přes 101 476 korun pro dvě neziskové organizace

Teplice – Návštěvníci slavnostního Zahájení lázeňské sezony v Teplicích opět pomáhali potřebným. Nadace ČEZ letos místo Oranžového kola přivezla handbiky, na kterých se během neděle vystřídaly stovky lidí s dobrým srdcem. Minutou šlapání za pomoci rukou přispěli dvěma organizacím z Teplicka – Květina, z.s. (Lahošť) a Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p.o. Tradičně došlo i na duel osobností a závěrečný finiš zástupců obou organizací. Celkem se na „Lázeňské“ vyjelo 101 476 korun.

motivový obrázek

Teplické ulice zaplnily během oslav zahájení lázeňské sezony desítky koncertů, rozmanitých stánků a nejrůznějších atrakcí pro děti i dospělé. V neděli dorazila i oblíbená sportovně charitativní kola Nadace ČEZ, která přilákala mnoho zájemců o pomoc potřebným. Letos jsme do Teplic přivezli speciálně upravené handbiky a každý návštěvník měl možnost jednu minutu šlapat rukama pro vybranou organizaci a vydat co nejvíce vlastní energie, kterou jsme následně přeměnili ve finanční příspěvek. Jsme moc rádi, že se díky společné energii všech podařilo vyšlapat tak vysoké částky, že pomoc druhým stále není pro mnohé z nás cizí,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Posláním organizace Květina, z.s. je spolupodílet se na začleňování osob do společnosti, minimalizovat a předcházet sociálnímu vyloučení, podporovat rodiny a spoluvytvářet podmínky pro zdravé fungování jejích členů. Služby organizace jsou určeny lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci či osobám pečujícím o děti v náhradní rodinné péči. „Za získané prostředky upravíme prostory nově vznikající sociální služby v Teplicích, nízkoprahového denního centra a část použijeme na úhradu nájemného těchto prostor,“ vysvětlila ředitelka organizace Barbora Bočková při předání šeku na částku 52 056 korun, které vyšlapali účastníci „Lázeňské.

Činnost organizace Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p.o. směřuje především k tomu, aby klienti žijící v domově byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby byl jejich způsob života důstojný a neztráceli dosavadní společenské kontakty. „Děkujeme všem, kteří minutou šlapání pomohli a získali jsme tak krásných 49 420 korun, které použijeme na volnočasové aktivity našich seniorů, jako jsou různé výlety a kulturní představení,“ dodává ředitel Jaroslav Zeman.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Více informací na www.nadacecez.cz