Drobečková navigace

1. 4. 2019

Jaderná elektrárna na modro. Vstup do elektrárny nasvítí energetici modrou barvou, aby tak vyjádřili svoji solidaritu s osobami s PAS.

Jaderná elektrárna Dukovany se společně s dalšími regiony ČEZ opakovaně připojí k celorepublikové kampani „Česko svítí modře“ s cílem více porozumět světu lidí s autismem. V noci z 2. na 3. dubna proto modré světlo, symbolizující komunikaci, ozáří vstup do elektrárny Dukovany. Vyjádří tak společně s ostatními podporu a solidaritu osobám s PAS (poruchou autistického spektra), u nichž je problematickou oblastí právě komunikace.

motivový obrázek

Aprílové žertíky střídá každoročně téma o něco vážnější. Světový den zvýšení povědomí o autismu, který připadá právě na 2. dubna, má za cíl zvýšit informovanost veřejnosti o poruchách autistického spektra a formou besed a návštěv sdílených prostor podpořit vzájemné porozumění a bořit předsudky. V tento den se lidé na celém světě zapojují do osvětové kampaně Light it up blue, u nás s názvem Česko svítí modře, kterou iniciuje platforma Naděje pro autismus. Každým rokem se do ní zapojují firmy, podniky a veřejné instituce, které modře nasvítí své budovy, i jednotlivci, kteří se oblečou do modrého.

  A proč modře? Modrá je barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže.

Skupina ČEZ spolu s Nadací ČEZ podporují dlouhodobě mnoho organizací, které pomáhají lidem s autismem. Letos jsme se již popáté zapojili do kampaně Česko svítí modře, kdy jsme nasvícením našich objektů po celé České republice snažili poukázat na důležitost komunikace o autismu a vzbudit zájem okolí o toto závažné téma. S organizacemi věnujícím se autismu spolupracují i naši zaměstnanci, kteří chodí do těchto organizací pomáhat v rámci firemního dobrovolnictví, přispívají finančně v rámci firemní sbírky „Plníme přání, myslíme na druhé“, nakupují výrobky chráněných dílen na vánočních a velikonočních trzích a svůj zájem o téma projevují někteří i tak, že 2. dubna přišli oblečeni v modrém,“ říká Michaela Chaloupková, leader udržitelného rozvoje a členka představenstva Skupiny ČEZ.

Porucha autistického centra postihuje každé 40. narozené dítě, s některou z forem autismu žije v České republice 250 tisíc občanů.

Kampaň „Česko svítí modře“ se nasvícením budov po celé České republice snaží poukázat na důležitost komunikace ve všech aspektech vývojové poruchy a vzbudit zájem okolí o toto závažné téma. Stejně jako v loňském roce, i letos se připojila také Jaderná elektrárna Dukovany, která se rozsvítila modře. „Osvítíme budovu hlavního vstupu elektrárny a budovu Informačního centra, aby bylo naše zapojení do této iniciativy vidět na dálku. Také jsme vyzvali naše zaměstnance, aby se symbolicky připojili tím, že přijdou oblečeni do modrých barev a do našeho infocentra jsme pozvali děti s PAS z nedaleké partnerské školy a domova v Ivančicích,“ sdělil tiskový mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany Jiří Bezděk.

Jaderná elektrárna Dukovany podporuje neziskové organizace ve svém okolí, které se věnují podpoře autismu. Na jižní Moravě je to například Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Ivančice, kam chodí pravidelně dukovanští pracovníci pomáhat v rámci tzv. dobrovolnických dnů a také organizaci podporují prostřednictvím projektu Plníme přání, při kterém darují své finanční prostředky. „Počet dětí s autismem opravdu roste, naši školu určenou pouze dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v současnosti navštěvuje 120 dětí a žáků.  Malí autisté představují asi jednu třetinu. Víme, jak těžké je tyto děti pochopit, respektovat a současně vést. Vážíme si rodin malých autistů, které se často potýkají s kritikou okolí. Osvětová činnost je v této oblasti velmi potřebná. Děkujeme Jaderné elektrárně Dukovany i za naše autisty, že na ně myslí a takto jim pomáhá,“ říká ředitelka Mateřské školy, Základní školy a Dětského domova Ivančice Marta Špalková.  

Do pomoci konkrétní organizaci, která se o klienty s autismem stará, se mohla aktivně zapojit i veřejnost s použitím aplikace EPP – Pomáhej pohybem. Nadace ČEZ v termínu kampaně nasadila do aplikace projekt Dům pro autisty, který mohli sportující „vybodovat“ a zajistit tak šumperské organizaci Dětský klíč finanční příspěvek ve výši 60 tisíc korun na vybavení pěti pokojů Asistenčního domu.

 

Nasvícené budovy Skupiny ČEZ

Severní Čechy – elektrárna Tušimice, rozhledna v areálu elektrárny Ledvice a budova ČEZ Distribuce v Děčíně

Západní Čechy - Zákaznické centrum v Plzni

Východní Čechy - Hučák - Hradec Králové

Severní Morava vestibul elektrárny Dětmarovice, Dům Energetiky – Ostrava, Dlouhé Stráně

Vysočina- hlavní vrátnice, Infocentrum JE Dukovany

 

O platformě Naděje pro autismus

Na poruchy autistického spektra (PAS) – obecněji AUTISMUS-  je stále nahlíženo jako na nové, svým způsobem vzácné onemocnění několika málo obyvatel této země. Opak je však pravdou, počty nově diagnostikovaných případů stále vzrůstají, stejně jako iniciativy různých jednotlivců, odborníků, uskupení napříč republikou. Platforma vznikla proto, aby propojila všechny, komu není život a osud lidí s autismem lhostejný. Cílem propojení sil je plně habilitovat PAS jako diagnózu, kterou je potřeba brát se stejným respektem jako postižení, která jsou lidem známa staletí. Více informací najdete na www.nadejeproautismus.cz.