Drobečková navigace

18. 4. 2019

Cestu k Hadáčkovu křížku lemují nově vysazené mladé duby

Nedrahovice - Ovlivnit krajinný ráz a podpořit potřebné zachycení vody v půdě bylo cílem jarní výsadby nové aleje na kraji Nedrahovic na Sedlčansku. Její realizaci podpořila Nadace ČEZ v rámci grantu 75 970 korunami.

motivový obrázek

Ač v polovině dubna i nad rodištěm Diviše Černína z Chudenic, jednoho z předáků stavovského povstání popraveného roku 1621 katem Mydlářem na Staroměstském náměstí, počasí jaro příliš nepřipomínalo, sešli se místní obyvatelé se sousedy z nedaleké Jesenice nad společnou výsadbou dubové aleje. Ta nyní roste na kopci Kamenice u cesty k Hadáčkovu kříži. Mezi sázejícími nechyběli například ani členové spolku Sumiko, který usiluje o obnovu historických a přírodních památek na Sedlčansku, a senioři z Klubu 50+.

Nákup malých dubů a odborné práce související s výsadbou finančně podpořila Nadace ČEZ částkou 75 970 korun v rámci grantového řízení Stromy. „Výsadbou aleje navazujeme na proces revitalizace krajiny zahájený v roce 2012, kdy jsme v dané lokalitě obnovili zaniklou cestu a zrekonstruovali polní kříže. Počítáme s tím, že nové stromy pozitivně ovlivní krajinný ráz a napomohou k zachycení tolik potřebné vody,“ osvětlil důvod lidským přičiněním vzniklé nové liniové zeleně starosta Nedrahovic Čestmír Sosnovec. V následné péči o dubovou alej hodlá obec spolupracovat s místními zemědělskými subjekty a zájmové spolky. Půjde hlavně o zálivku stromů a vyžínání trávy kolem kmenů. A také jejich ochranu proti okusu divokou zvěří.

Lípy, habry, duby či ovocné stromy a další dřeviny, včetně okrasných keřů zapouštějí kořeny v obydlených místech i ve volné krajině díky grantovému řízení Nadace ČEZ Stromy už osm let. „Doposud bylo podpořeno více než 400 projektů zaměřených na výsadbu zeleně a obyvatelé měst a obcí tak zasadili téměř 93 500 stromů a keřů. Těší nás, že jim můžeme vycházet vstříc a zároveň tak přispět ke snížení emisí CO2. Jistě není bez zajímavosti, že jeden strom za celý svůj vegetativní život ho odebere z ovzduší přibližně jednu tunu. Vzrostlá zeleň rovněž slouží jako přirozený kryt a zdroj potravy pro drobné živočichy, větrolam nebo protihluková stěna,“ uzavřela Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.