Historie Nadace ČEZ

Úvod » O nadaci » Historie nadace

Nadace ČEZ podporuje veřejně prospěšné projekty, které přispívají k rozvoji společnosti.

Podpora Nadace ČEZ směřuje především do těchto oblastí: podpora aktivit dětí a mládeže (výstavba Oranžových hřišť), podpora handicapovaných spoluobčanů (putovní Oranžové kolo) a aktivní spolupráce s regiony (grantové řízení Podpora regionů). Na začátku roku 2010 rozšířila nadace své aktivity o podporu projektů zaměřených na vzdělávání a odstraňování bariér.

Projekt „Oranžové hřiště“ je zaměřen na podporu výstavby dětských a sportovních hřišť.  Nově budovaná hřiště  zohledňují nejnovější poznatky v oblasti bezpečné hry, podpory dětské kreativity a rozvoje motoriky.

Po významných kulturních, sportovních a společenských akcích v České republice putuje nadační „Oranžové kolo“. Dobrovolní cyklisté roztočí pedály kola po dobu jedné minuty a svým výkonem podpoří jednu ze dvou neziskových organizací.

Nadace věnuje značnou pozornost i podpoře regionů. Finanční příspěvky směřují do podpory veřejně prospěšných projektů v různých oblastech, například do  školství, vědy a výzkumu, kultury, sportu, zdravotnictví, sociální oblasti a životního prostředí.

Projekt Oranžová učebna je zaměřen na zlepšení vybavení pro výuku především technických předmětů na základních, středních a vyšších odborných školách.

K tomu, aby se žáci a studenti se zdravotním znevýhodněním dostali bezpečně a pohodlně do škol,  je určen projekt Oranžové schody.

K obnově zeleně v obcích přispívá grantové řízení Stromy vyhlášené v roce 2011 a 2013.

Významná je mnoholetá spolupráce se zaměstnanci Skupiny ČEZ. Od roku 2009 je nadace spolutvůrcem charitativního projektu zaměstnanců Skupiny ČEZ Plníme přání, myslíme na druhé. V roce 2013 pak v prvním ročníku Zaměstnaneckých grantů získalo  107 zaměstnanců příspěvek na činnost pro neziskové orgnanizace, ve kterých se angažují.


Nadace zastřešuje dárcovskou činnost skupiny ČEZ a za dobu své  existence se zařadila po bok nejštědřejších nadací v ČR. Tuto pozici potvrdilo vyhlášení společnosti ČEZ největším firemním dárcem v České republice v žebříčku "TOP FIREMNÍ FILANTROP 2011".

Nahoru
Menu:
Copyright 2020 Nadace ČEZ | Všechna práva vyhrazena | www.cez.cz Informace o webu | Nastavení cookies | Mapa stránek