Drobečková navigace

3. 3. 2021

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku

Nadace Ivana Dejmala využila nadační příspěvek 50 tisíc korun na výsadbu buků, dubu, jedlí a modřínů na Liberecku a na jejich ochranu instalací oplocenek

motivový obrázek

Projekt pomohl ochraně přírody a místním obcím s jejich trvale udržitelnou péčí o lesy. Vyšší náklady na dosažení stavu přirozených lesů se bohatě vrátí v podobě dlouhodobě stabilních lesních porostů. Takové lesy jsou domovem i celé řady rostlin a živočichů.