O nadaci

Úvod » O nadaci

Nadace ČEZ (dříve Nadace Duhová energie) byla založena dne 25. července 2002 dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, a dne 28. srpna 2002 byla zapsána Městským soudem v Praze do nadačního rejstříku, oddíl N, vložka č. 462. Nadaci bylo přiděleno identifikační číslo 26 72 15 11.

Nadace ČEZ, jejímž nejvýznamnějším dárcem je společnost ČEZ, a. s. a některé další společnosti Skupiny ČEZ, se při poskytování nadačních příspěvků řídí těmito zákony a pravidly:

  • Zákonem č. 89/2012 Sb, Občanským zákoníkem
  • Nadační listinou Nadace ČEZ
  • Statutem Nadace ČEZ
  • Grantovými pravidly Nadace ČEZ
  • Rozhodnutím zřizovatele, tj. ČEZ, a. s., v rozsahu stanoveném Nadační listinou Nadace ČEZ a Statutem Nadace ČEZ v zápisech ze zasedání orgánů společnosti.


Nadace ČEZ při poskytování nadačních příspěvků z prostředků, které obdržela od společnosti ČEZ, a. s.  respektuje pravidla stanovená

  • usnesením vlády ČR č. 334/1999 k návrhu na schvalování účelů, na které lze poskytovat sponzorské dary státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu na příslušný rok,
  • usnesením vlády ČR č. 534/2000 o změně usnesení vlády č. 334/1999,
  • sdělením Ministerstva financí 155/35 592/1999 o pravidlech postupu při poskytování sponzorských darů státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu podle usnesení vlády č. 334 včetně pozdějších změn.Název: Nadace ČEZ

Sídlo a korespondenční adresa: Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4

Adresa kanceláře: Baarova 309/18, 140 00  Praha 4

Telefon: 211 046 726
E-mail: nadacecez@cez.cz

IČ: 26 72 15 11
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 15915932/0800

Nahoru
Menu:
Copyright 2020 Nadace ČEZ | Všechna práva vyhrazena | www.cez.cz Informace o webu | Nastavení cookies | Mapa stránek