Stromy

Úvod » Vyhlašovaná grantová řízení » Stromy

Připravujeme grantový program Stromy 2021 pro jarní a podzimní výsadbu

  • Zaměření

Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů.

Jedná se zejména o výsadbu, či obnovu dřevin u veřejných budov, liniových dřevin, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit. Výsadba bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních druhů dřevin a jejich odrůd.

  • Termín vyhlášení

3. února -  26. února 2021          - pro jarní výsadbu

1. června - 30. července 2021    - pro podzimní výsadbu

Kontakt

 

Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
Nahoru
Menu:
Copyright 2021 Nadace ČEZ | Všechna práva vyhrazena | www.cez.cz Informace o webu | Nastavení cookies | Mapa stránek