Stromy

Úvod » Vyhlašovaná grantová řízení » Stromy

Příjem žádostí v grantovém řízení Stromy pro rok 2020 byl ukončen.

V tuto chvíli probíhá zpracování došlých žádostí.

  • Zaměření

Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů.

Jedná se zejména o výsadbu, či obnovu dřevin u veřejných budov, liniových dřevin, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit. Výsadba bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních druhů dřevin a jejich odrůd.

  • Stav vyřízení  Žádosti o nadační příspěvek    

Stav podané žádosti lze sledovat prostřednictvím Online systému na webové adrese: www.zadost.online(dále jen jako „evidence“).

  • Posouzení žádosti

O přidělení nadačního příspěvku rozhodne správní rada Nadace ČEZ.

  • Vyhlášení výsledků

Žadatel je o výsledku posouzení žádosti správní radou informován prostřednictvím evidence nejpozději 30 dnů po zasedání správní rady.

Kontakt

 

Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
Stromy 2020 - Podmínky grantového řízenípdf141 kB
Nahoru
Menu:
Copyright 2020 Nadace ČEZ | Všechna práva vyhrazena | www.cez.cz Informace o webu | Nastavení cookies | Mapa stránek