Drobečková navigace

24. 4. 2007

Základní škola ve Varnsdorfu má díky příspěvku Nadace ČEZ novou laboratoř

Zástupci Nadace ČEZ společně s představiteli školy a města dnes v dopoledních hodinách slavnostně otevřeli nově zrekonstruovanou laboratoř pro výuku chemie, fyziky a biologie. Na realizaci projektu přispěla Nadace ČEZ v rámci svého programu Podpora regionům částkou 155 000 korun.

„Projekt Základní školy Varnsdorf nazvaný Chemie tak trochu jinak jsme spatřili jako smysluplný, proto jsme jej Nadaci ČEZ doporučili,“ řekl Jiří Kudrnáč, generální ředitel společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a dodal, „podpora regionům patří mezi stěžejní aktivity nejen Nadace, ale celé Skupiny ČEZ v rámci sponzorských a reklamních projektů.“

„Dosavadní laboratoř byla z hlediska bezpečnosti a vybavenosti již zcela nevhodná pro výuku,“ řekl ředitel školy Václav Zemler a dodal, „díky finanční pomoci Nadace ČEZ tak mohl vzniknout vhodný a především bezpečný prostor pro pokusy v rámci odborných předmětů.“

Slavnostního otevření se účastnil také starosta města Varnsdorf Josef Poláček. „Nadace ČEZ tak přispěla ke zkvalitnění výuky žáků na základní škole jejímž zřizovatelem je město Varnsdorf,“ dodal spokojeně starosta.

Rekonstrukce laboratoře započala již v únoru 2007. Byla rozdělena do dvou etap. V první etapě došlo k opravě zdiva a zbudování nové příčky, ve druhé etapě následovaly nové rozvody elektřiny, vody a plynu. Rekonstrukce stála celkem 225 000 korun. Nadace ČEZ přispěla částkou 155 000 korun.

Nadace ČEZ je partnerem Skupiny ČEZ v oblasti poskytování sponzorských darů. Pod původním názvem Nadace Duhová energie byla založena v roce 2002 a svoji činnost zahájila v únoru 2003. Od roku 2006 změnila nadace svůj název na Nadaci ČEZ. Kromě dětí a mládeže podporuje nadace zdravotně postižené spoluobčany a její dary míří do veřejně prospěšných projektů týkajících se školství, vědy a výzkumu, kultury, sportu, zdravotnictví, sociální oblasti a životního prostředí. Společnost ČEZ byla vyhlášena největším firemním dárcem v České republice podle absolutního objemu rozdělených prostředků v řebříčku „TOP FIREMNÍ FILANTROP 2006“.

Soňa Hendrychová, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy