Drobečková navigace

25. 4. 2007

Z Nadace ČEZ putuje na Moravu 8,5 miliónů korun na veřejně prospěšné účely

Nadace ČEZ podpořila v našem regionu v prvním pololetí letošního roku projekty na veřejně prospěšné účely v hodnotě 8,5 miliónů korun. Mezi těmito projekty je také výstavba 3 nových dětských a sportovních hřišť. Uvedenou částku si na střední a severní Moravě rozdělí 25 úspěšných projektů.

Část finančních prostředků např. poputuje do Slezské nemocnice v Opavě, kde umožní vybudovat důstojné prostory pavilonu pro onkologicky nemocné pacienty, v Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj na pracovišti v Orlové přibude resuscitační lůžko pro intenzivní péči s antidekubitární matrací. Domov důchodců v Kravařích využije finance na vybudování rehabilitačního centra pro seniory. Základní škole ve Frýdku- Místku umožní podpora Nadace ČEZ vybudovat jazykovou učebnu a Divadlu loutek v Ostravě realizaci mezinárodního loutkářského festivalu. V městském obvodu Poruba vyrostou dvě a v obci Loučná nad Desnou jedno nové dětské a sportovní “Oranžové hřiště “.

Nadace ČEZ je partnerem Skupiny ČEZ v oblasti poskytování sponzorských darů. Pod původním názvem Nadace Duhová energie byla založena v roce 2002 a svoji činnost zahájila v únoru 2003. Kromě dětí a mládeže podporuje nadace zdravotně postižené spoluobčany a její dary míří do veřejně prospěšných projektů týkajících se školství, vědy a výzkumu, kultury, sportu, zdravotnictví, sociální oblasti a životního prostředí.

Mezi nejrozsáhlejší celostátní projekty patří například výstavba nových dětských a sportovních „Oranžových hřišť“. Od počátku konání projektu nadace podpořila výstavbu celkem 78 Oranžových hřišť v částce přes 131 miliónů korun. V tomto roce nadace podpořila v rámci celé republiky celkem 21 žádostí v celkové výši přesahující 27 miliónů korun.

K dalším úspěšným počinům nadace patří projekt „Oranžové kolo“, jenž se účastní mnoha významných kulturních a sportovních událostí v České republice. Výkon každého dobrovolného cyklisty, převedený do podoby finančního daru, pomohl organizacím v daném regionu zejména z řad ústavů sociální péče a dětských domovů.

Alice Lutišanová, mluvčí Skupiny ČEZ region střední a severní Morava