Drobečková navigace

26. 4. 2024

V SOS vesničce u Karlových Varů zakořeňuje sedmnáct nových stromů, na jejich výsadbu přispěla Nadace ČEZ

Karlovy Vary (Doubí) – Nová výsadba zeleně proběhla v areálu SOS dětské vesničky v Doubí u Karlových Varů. Původních již ze zdravotních a bezpečnostních důvodů pokácených 15 dřevin přitom nahradilo 17 nových, konkrétně střemcha obecná (3), javor mléč (8) a jeřáb ptačí (6). Na jejich pořízení a realizaci celé výsadby přispěla Nadace ČEZ finanční částkou 102 306 korun v rámci grantu Stromy.

motivový obrázek

„Ve spolupráci se sdružením Chraňme Vary proběhl na našich pozemcích dendrologický průzkum, který poukázal na řadu přestárlých a nemocných stromů. Vzhledem k tomu, že by ohrožovaly i bezpečnost pohybujících se rodin v areálu, padlo rozhodnutí je pokácet a na jejich místa vysadit nové. Jedná se ovšem nejen o povinnou kompenzaci, ale i opětovné zkrášlení lokality. Stromy budou navíc poskytovat potřebný stín, poslouží jako úkryt drobnému ptactvu a také zadrží tolik pro přírodu potřebnou vodu,“ uvedla Jana Linhartová, grantový specialista spolku SOS dětské vesničky.

SOS dětské vesničky se rozkládají na poměrně rozsáhlém území v Karlových Varech - Doubí. Jedná se o několik pozemků a budovami. Přímo v areálu jsou pro všechny děti k dispozici tři hřiště. První má asfaltový povrch a slouží především pro míčové hry. Druhé je určeno pro menší děti, které mohou využívat pískoviště, prolézačky, houpačky, skluzavky a kolotoč. Třetí je travnatá velká plocha nad domky vesničky. Toto hřiště je společné pro všechny, neboť se zde pořádají společné kulturní a sportovní akce, včetně opékání buřtů. „Kolem celého areálu  i v něm rostou rozličné dřeviny, stromy i keře. Po odstranění těch původních chceme pochopitelně prázdná místa opět doplnit tak, aby jednou zase veškerá zeleň tvořila jeden celek,“ dodala ještě Jana Linhartová.

Grant Stromy Nadace ČEZ funguje už od roku 2011 a za tu dobu podpořil výsadbu více než 127 000 stromů a dalších dřevin za více než 84 milionů korun. Obě čísla pochopitelně narůstají a mění se v čase, kdy průběžně probíhají výsadby stromů již schválených projektů. Zájem o grant Stromy je stále velký – samosprávy, ale třeba i obecně prospěšné spolky a další neziskové organizace, jako jsou například hasiči, mohou na výsadbu zeleně získat až 150 000 korun.

Vloni proběhla nová výsadba zeleně, ať v rámci jarního či podzimního kola v Karlovarském kraji  (celkem za 303 415 korun) v obcích Krajková na Sokolovsku a Krásný Les na Karlovarsku. V prvním případě se jednalo o obnovu obecního sadu za 29 415 a ve druhém o výsadbu zcela nového sadu pro vzdělávání a relaxaci za rovných 150 000 korun spolkem Občané Krásného lesa. Další obcí, kde na Sokolovsku zakořeňuje nová zeleň díky podpoře Nadace ČEZ, jsou Tatrovice, které uspěly s grantem ve výši 124 000 korun. Zde proběhla výsadba 29 původních jehličnatých a listnatých dřevin, a to v rámci doplnění stávajících stromořadí či obnovy starých cest.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy

Foto ČEZ, Ota Schnepp