Drobečková navigace

16. 4. 2024

V obci Plchovice obnovili ovocný sad

Hradec Králové, duben 2024 – Výsadbou nových stromů v obci Plchovice obnoví sad, který zde byl původně. A nejen to, nové stromy budou řešit i podmáčenou půdu v některých místech. Na výsadbu přispěla Nadace ČEZ částkou 52 tisíc korun.

motivový obrázek

Nyní je zde louka, ale původně byl na místě ovocný sad. V Plchovicích se rozhodli sad obnovit a současně vyřešit i podmáčení půdy vzadu na louce. Zažádali o podporu na Nadaci ČEZ, která přispěla na realizaci projektu částkou 52 tisíc korun. Byly vysazeny tradiční odolné odrůdy ovocných stromů, které se hodí do tohoto území, jabloně, hrušně, třešně. V zadní části pozemku, který je hodně podmáčený,  budou zasazeny stromy, které mají velkou spotřebu vody – vrby, topoly, aby došlo k přirozené úpravě mokré louky.

„Ovocný sad budeme provozovat a udržovat jako komunitní a počítáme se zapojením místních občanů všech věkových kategorií. Jako obec se snažíme realizovat prorodinné a proseniorské aktivity. Ovocný sad je na pozemku, kde byly dřeviny vykáceny již před několika lety z důvodu již velkého stáří stromů. Společně s obyvateli se podařilo obnovit původní využití a těšíme se, že sad bude příjemnou oázou a ovoce zpestřením při procházkách místních i návštěvníků Plchovic,“ říká   Jana Sládková, starostka obce.

Nedaleko je přírodní lipový park, na kterém se nachází dětské hřiště. Lipový park čítá 10 vzrostlých krásných lip, které ale nijak nezasahují do lokality nového ovocného sadu. Celé místo se tak stane ideálním pro procházky a odpočinek všech věkových kategorií.

Veškerá výsadba byla konzultována s odborníky na výsadbu rostlin s ohledem na území a podmínky. Se samotnou výsadbou firmě pomohli dobrovolníci.

Grant Stromy

Královéhradeckém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 46 projektů částkou téměř 4,8 milionů korun. V loňském roce dostalo grant 8 žadatelů a částka přesáhla 800 tisíc korun.

Pardubickém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 26 projektů částkou přes 2,8 milionů. V loňském roce grant dostaly 3 žádosti a částka na výsadbu dosáhla 330 tisíc korun.

V Kraji Vysočina to pak bylo od roku od roku 2011 dokonce 85 projektů s částkou téměř 7,8 milionu korun. V loňském roce stromy sázeli na 19 místech a celková částka se vyšplhala na více jak 1 milion 500 tisíc korun.

 

Zájem o grant Stromy je stále veliký. Obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky mohou získat až 150 000 korun na výsadbu zeleně. Přestože v přijatých žádostech stále převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami.

Nadace ČEZ je největší firemní nadací v České republice. Za posledních 20 let podpořila napříč regiony v průměru přes 750 projektů za více než 160 milionů korun ročně. Některá grantová řízení Nadace ČEZ jsou časově omezená a potřeba si tedy ohlídat termín podání žádosti. Granty Podpora regionů a Oranžové hřiště probíhají celoročně.

Šárka Lapáčková Beránková

mluvčí Skupiny ČEZ