Drobečková navigace

23. 1. 2021

V novém grantovém programu Neziskovky byly moravskoslezské organizace nejúspěšnější z celé republiky, na svůj rozvoj získaly 1,2 milionu

Každý den se starají o staré, nemocné, nemohoucí, tělesně či duševně handicapované, o rodiny v náročné situaci nebo o lidi, kteří všechno ztratili a nemají, kam jít. Veškeré získané peníze investují do lepší péče o své klienty. Nový grant Neziskovky 2020 jim ale umožní na chvíli se soustředit i na sebe: osvojit si nové dovednosti, zlepšit se v těch stávajících, odborně se posunout. V loňském roce takto Nadace ČEZ podpořila 58 neziskových organizací z celé republiky celkovou částkou 4.996.950 korun, určenou na jejich profesionalizaci. Nejvíce podpořených žadatelů (15) pochází z Moravskoslezského kraje.

motivový obrázek

Nečekaná pomoc vloni potěšila zaměstnance Charity v Ostravě, domovů pro seniory v Klimkovicích a Příboře, Dětské rehabilitace v Hlučíně, Centra pro rodinu Sluníčko v Karviné, Diakonie ČCE v Rýmařově, ostravského Žebříku a dalších organizací působících v sociálních službách. V rámci zcela nového grantu Neziskovky podpořila Nadace ČEZ 15 neziskových organizací v Moravskoslezském kraji, kterým přispěla na jejich rozvoj 1.229.644 Kč.

„Z naší dlouholeté spolupráce s mnoha neziskovkami víme, že na zvyšování kvalifikace zaměstnanců, zaplacení externích školitelů, nebo rozšiřování poskytovaných služeb pomocí nových odborníků či speciálního vybavení často nezbývají finance. I proto jsme se rozhodli nabídnout pomocnou ruku,“

uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Neziskovky podpora potěšila. „Máme velkou radost. Program podporující neziskové organizace nám umožní rozvíjet oblasti, na které příliš peněz z běžného financování nezbývá. Zároveň se ale jedná o oblasti, které jsou zásadně důležité pro zlepšování kvality poskytované služby i pro osobní a profesní růst a tedy i spokojenost zaměstnanců,“ vysvětlila přínos grantu Gabriela Mariánková, předsedkyně ostravského spolku AlFi, který pomáhá rodinám s dětmi s autismem. Na základě pozitivního ohlasu se Nadace ČEZ chystá grant Neziskovky vypsat i letos na jaře. 

Výběr z projektů podpořených v programu Neziskovky v Moravskoslezském kraji

Charita Ostrava (150.000 Kč)

JAK SE VYROVNAT SE ZTRÁTOU BYDLENÍ NEBO ROZPADEM RODINY

Díky poskytnutému grantu absolvuje 8 zaměstnanců napříč sociálními službami Charity Ostrava kurz krizové intervence. Zvýšením odbornosti svých sociálních pracovníků chce Charita přinést kvalitu především do života svých klientů. Absolventi kurzu se naučí, jak doprovázet klienty krizovou životní situací, jakou může být napříkad ztráta bydlení, rozpad rodiny, nemoc nebo ztráta blízké osoby, domácí násilí, závislost na návykových látkách nebo sociální vyloučení. V plánu jsou tři dvoudenní setkání v celkovém rozsahu 56 hodin.

„Tyto velmi kvalitní kurzy jsou zároveň finančně náročné, takže peníze bychom na sháněli jen velmi obtížně,“

vysvětlil mluvčí Charity Ostrava Dalibor Kraut.
Diakonie ČCE – středisko Ostrava (50.000 Kč)

POMOCÍ VIRTUÁLNÍ REALITY DO SVĚTA DEMENCE

Celkem 30 pečovatelek a sociálních pracovnic se zúčastní kurzů, ve kterých virtuálně vstoupí do světa lidí žijících s demencí a s využitím virtuální reality uvidí život jejich očima – na základě vlastního prožitku pak lépe porozumí tomu, co klienti s demencí zažívají.

„Program neziskovky nám umožnil zajistit pro zaměstnance vzdělávací programy, které jsou kvalitní, avšak cenově nadstandardní a pro nás velmi obtížně dostupné,“

řekl Martin Bittner z ostravské Diakonie ČCE.
Diakonie ČCE – středisko Rýmařov (64.804 Kč)

TRADIČNÍ ŘEMESLA DOPLNÍ 3D TISKÁRNA

Rýmařovské středisko Diakonie ČCE použije grant na nákup 3D tiskárny do Sociálně terapeutické dílny, kde pomáhají lidem s hendikepem v rozvoji dovednosti a návyků.

„Dosud jsme zácviky prováděli pomocí dílen s tradičními řemesly. Moderní doba si však žádá posunout se o krok dále a dílny modernizovat, dát klientům příležitost naučit se moderní řemesla a zvýšit svůj potenciál a šanci umístit se na trhu práce,“

upřesnila význam investice sociální pracovnice Lucie Tvrdcová.
Sociální služby města Třince (89.460 Kč + 59.400 Kč)

POMOC PRO DVA DOMOVY NA TŘINECKU

Třinecké sociální služby, které jsou příspěvkovou organizací města, získaly v rámci programu dokonce dva granty – oba využijí na intenzivní vzdělávání zaměstnanců v přímé péči. Školení pro zaměstnance Domova Nýdek se zaměří na paliativní péči, zaměstnanci Domova Sosna se dozví odborné novinky, které jim pomohou při péči o lidi s demencí. 

„Je to pro nás významný přínos, zaměstnanci se chtějí školit a získávat nové informace. To s sebou přináší příjemné a profesionální pracovní prostředí s týmovým duchem a zároveň kvalitní péči uživatelům. Důležitá je i úspora financí, které můžeme využít jinak,“

vysvětlil ředitel organizace Pavel Pezda.
Centrum pro rodinu Sluníčko, Karviná (80.000 Kč)

ŠKOLENÍ PRO PRÁCI S RODINAMI V ROZVODU I NOVÁ PR STRATEGIE

Organizace peníze využije na zkvalitnění služeb poskytovaných Poradnou rodinám s dětmi v rozvodu, rozchodu či jiné náročné životní situaci, na profesní rozvoj a podporu zaměstnanců v přímé práci s klienty a na zdokonalení prezentace svých služeb veřejnosti. Sluníčko chystá například školení zaměstnanců v nových postupech v oblasti řešení rodinných sporů (tzv. Cochemská praxe), konzultace pracovníků s mentorem a vytvoření nové PR strategie.

„Program Neziskovky nabízí pomoc neziskovým organizacím v rozvoji kvality služeb, v prezentaci činnosti organizace veřejnosti, ale i v péči o zaměstnance a jejich potřeby, a právě tyto oblasti vnímám jako zcela zásadní pro kvalitní fungování neziskové organizace poskytující sociální služby,“

okomentovala nový grantový program Lenka Kalniková, ředitelka organizace.  
Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda Bruntál (80.000 Kč)

DŮLEŽITÉ VĚCI, NA KTERÉ NEJSOU PENÍZE

Bruntálská Pohoda nakoupí z grantu polohovací pomůcky, které umožní klientům s poruchou orientace vnímat vlastní tělesné hranice a zároveň zajistí jejich bezpečnou polohu v lůžku, křesle nebo mechanickém vozíku. Jedním z cílů je rozvíjet jejich potenciál a snížit závislost na sociální službě, případně vytvořit komfortní prostředí pro kvalitní život v jeho závěrečné fázi. Příspěvek využijí také na nová rehabilitační bradla k nácviku chůze lidí po centrální mozkové příhodě nebo na pořízení elektricky ovládaného lůžka, které si mohou uživatelé ovládat sami bez asistence personálu.

„Program neziskovky je pro naši organizaci velmi dobrou možností, jak získat peníze na důležité věci, které bychom z provozních prostředků nemohli pořídit. Navíc postup podání grantu je pro žadatele velice dobře uchopitelný, takže jsme vše vyřídili ve srovnání s jinými grantovými programy rychle a bez velkého úředničení,“

řekl projektový manažer Václav Meca.
Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek (80.000 Kč)

NOVÝ WEB I ZVÝŠENÍ PRESTIŽE

V pečovatelské službě pod Beskydami využijí peníze z programu Neziskovky na novou grafickou úpravu a rozšíření webu organizace.

„V posledních letech se naše organizace zaměřuje i na neformálně pečující, například na rodinu a blízké seniorů nebo osob se zdravotním postižením. Proto chceme pečujícím poskytnout důležité informace, podporu a rady na jednom přehledném místě,“

vysvětlila sociální pracovnice Yvetta Skácelová s tím, že moderní web umožní Centru pečovatelské služby Frýdek-Místek také zvýšit prestiž organizace.
Domov pro seniory Klimkovice (103.000 Kč)

VYBAVENÍ POKOJE PRO KLIENTY S NADVÁHOU

Domov pro seniory v lázeňských Klimkovicích se snaží nabídnout péči především lidem z města, aby mohli zůstat součástí místní komunity i ve věku, kdy už nejsou soběstační. „Narazili jsme ale na limit – nedokázali jsme se postarat se o klienty s vysokou nadváhou. Díky Nadaci ČEZ můžeme zakoupit potřebné vybavení pokoje, tedy bariatrické lůžko a zvedací zařízení, které nám péči umožní,“vysvětlila ředitelka domova Marie Zetková a dodala, že to není první grant, který její zařízení od Nadace ČEZ získalo. „Dobře se nám spolupracuje. vyplnění žádosti není nijak obtížné a podmínky jsou vždy velice srozumitelné,“ řekla ředitelka.

Žebřík, Ostrava (60.000 Kč)

NOVÉ VYBAVENÍ I MATERIÁL PRO KREATIVNÍ DÍLNU

Díky grantu nakoupí Žebřík vybavení a materiál do své kreativní dílny, například výškově nastavitelné stoly, lisovací stroj Big shot a rozmanitý materiál na tvorbu broží, přáníček, záložek do knih a nejrůznějších dekorací.

„Pomůže nám to v pracovním uplatnění našich klientů, neboť navazujeme partnerství s ostravskými firmami, které budou výrobky odebírat. Klienti tak pocítí jakýsi vyšší smysl odvedené práce, budou vnímat vlastní důležitost a zejména budou vědět, že mohou být také užiteční,“ vysvětlila ředitelka společnosti a vedoucí stacionáře Radana Řezníčková.

Pomůže to také k osvětě o stále tabuizovaném tématu.

„Lidé bez postižení se často s osobou s hendikepem potkají jen letmo, nemají osobní zkušenosti a mají předsudky nebo dokonce strach z komunikace. Najít pracovní uplatnění pro osobu s hendikepem není ani v dnešní moderní době snadné. Díky finanční podpoře Nadace ČEZ je to pro nás reálné. S odběrateli se chceme setkávat osobně, aby mohli i oni pocítit radost ze života našich klientů, jejich osobitý humor a bezelstné pohnutky. Hotové výrobky chceme prodávat při speciálních příležitostech, například na vánočních trzích nebo dnech otevřených dveří ve firmách,“

dodala Radana Řezníčková.
RAMONA Senior Havířov (100.000 Kč)

ŠKOLENÍ, JÍDLONOSIČE I NOVINY PRO SENIORY

Společnost RAMONA senior, která zajišťuje osobní asistenci u seniorů a hendikepovaných osob na Havířovsku a Karvinsku, pořídí díky grantu speciální termo jídlonosiče, zajistí vzdělávání nových pracovnic v přímé péči a pořídí dvě tiskárny, které využije mimo jiné na tisk novin pro seniory, které obsahují nejen důležitá oznámení, ale i křížovky, horoskopy, povídání o historii regionu nebo návody na užívání bylinek. „Kvůli koronaviru se naši senioři nesmí scházet, trpí samotou, a tak se jim snažíme co nejvíce současný život zpestřit,“ vysvětlila manažerka organizace Šárka Prudká, která považuje program Neziskovky za nesmírně přínosný zvláště v dnešní době.

„Den co den se potýkáme s úplně novými událostmi – senioři jsou daleko více nemocní, a to jak přímo covidem, tak i jinými nemocemi, které mohou být podpořeny i strachem a stísněnou společenskou atmosférou. Ekonomické možnosti neziskových organizací jsou velmi omezené, a přitom jejich pracovníci vykonávají dennodenně řadu neokázalých a přitom užitečných úkonů,“

dodala Šárka Prudká.
Dětská rehabilitace Hlučín (50.000 Kč)

NOVÉ POČÍTAČE ZJEDNODUŠÍ BYROKRACII

Hlučínská rehabilitace, kterou Nadace ČEZ podpořila v minulosti už vícekrát při péči o konkrétní děti, díky grantu rozšíří své IT vybavení o dva nové počítače s příslušenstvím.

„Byrokracie je velká i v našem oboru, vše se musí zapisovat, dokladovat. Běžně se nám stávalo, že pracovníci přímé péče museli dlouho čekat, než se počítač uvolnil. Teď bude vše jednodušší a díky nové technice jistě i plynulejší, takže grant urychlí administrativu a zaměstnanci budou mít více času na individuální činnosti s dětmi,“

řekla ředitelka městské příspěvkové organizace Radmila Lőwová.

 

Vladislav Sobol, mluvčí ČEZ