Drobečková navigace

24. 4. 2024

V Jezeřanech Maršovicích pomohly děti vysadit novou alej

Duby letní, lípy malolisté i velkolisté vysazovaly děti za pomoci dospělých na návsi v Jezeřanech u Moravského Krumlova. V centru obce vzniklo nové místo pro setkávání občanů. Stromy zastíní připravené lavičky a posezení. Nadace ČEZ podpořila projekt prostřednictvím grantu Stromy.

motivový obrázek

Nové stromy vysadili v Jezeřanech Maršovicích na Moravskokrumlovsku. Na výsadbě se aktivně podílely děti, stranou nestáli ani dospělí z centra obce, kteří zde bydlí a mají k místu vřelý vztah. Duby letní, lípy malolisté a velkolisté vysazovali občané malebné obce na Znojemsku v severozápadní části návsi, která je příchozí branou do Jezeřan od Maršovic.

„S ohledem na termín realizace se akce zúčastnily děti ze základní školy, které byly seznámeny s důvody výsadby, druhy stromů a jejich významem pro životní prostřední a veřejná prostranství v obci,“ komentuje proběhlou akci Petr Slavík, starosta obce Jezeřany - Maršovice.

Grant Stromy Nadace ČEZ funguje už od roku 2011 a za tu dobu podpořil výsadbu více než 127 000 stromů a dalších dřevin za více než 84 milionů korun. Obě čísla pochopitelně narůstají a mění se v čase, kdy průběžně probíhají výsadby stromů již schválených projektů. Zájem o grant Stromy je stále velký – samosprávy, ale třeba i obecně prospěšné spolky a další neziskové organizace, jako jsou například hasiči, mohou na výsadbu zeleně získat až 150 000 korun.

„V přijatých žádostech se sice čím dál častěji objevují i další nápady možné výsadby, například zastiňování venkovních sportovišť či koupališť, zakládání arboret či různé možnosti parkových úprav s kombinací další výsadby, ovšem i nadále převažují aleje a stromořadí na okrajích obcí či podél spojujících cest. Kvitujeme to jako fakt, že si všichni uvědomují, jak důležité je navrácení původních druhů dřevin do míst, kde dříve hojně rostly,“ poznamenala Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Žádosti o podporu v rámci grantu Stromy je možné podávat dvakrát ročně. První vlna žádostí na jarní výsadbu již proběhla začátkem roku, druhá možnost bude v průběhu měsíce června tak, aby bylo možné vysazovat opět na podzim. Podmínky nejen tohoto grantové řízení na webových stránkách Nadace ČEZ www.nadacecez.cz

Jana Štefánková,

specialista komunikace ČEZ, JE Dukovany