Drobečková navigace

12. 3. 2007

Skupina ČEZ podpořila prostřednictvím nadace unikátní projekt

Nadace ČEZ se věnovanou částkou 200 tisíc korun podílí na projektu s názvem Komorní koncerty v kostele sv. Václava v Ostravě, který je nejstarší stavbou ve městě. Cílem projektu je seznámit diváky všech věkových kategorii se zcela novým a unikátním programem, ve kterém dojde ke spojení hudby, tance a recitace, a tímto způsobem přispět ke zvýšení nabídky kulturních akcí pořádaných na území města Ostravy.

Jednotlivé koncerty v rámci projektu Komorní koncerty v kostele sv. Václava budou směřovány v jarním cyklu do měsíců března, dubna a května. V rámci podzimního cyklu budou probíhat od měsíce září do závěru letošního roku. Zahajovacím koncertem bude komponovaný pořad s názvem Érintések / Doteky, který představí výhradně maďarské autory a bude se konat 27. března. „ Zazní hudba maďarského skladatele a pedagoga Zoltána Kodálye, během večera bude rovněž probíhat velkoplošná projekce výtvarných děl Viktora Vasárelyho a doprovodná výstava fotografií maďarských kulturních, přírodních krás a zajímavostí,“ uvedla Ilona Kučerová, členka orchestru Národního divadla moravskoslezského. Samotnému večeru bude předcházet dopolední představení pro střední školy a druhý stupeň základních škol. V programovém plánu jsou rovněž např. večer seznamující posluchače s tvorbou rodiny Straussů či představení jednoho z našich nejlepších komorních orchestrů Czech Virtuosi.

„Jsem velmi potěšen, že se Nadace ČEZ podílí na realizaci takového projektu, který se soustřeďuje na uvádění zcela nových autorských programů na kulturním poli našeho města a tím významně přispívá k šíření kulturních a s nimi souvisejících mravních hodnot mezi širokou veřejností,“ uvedl František Řeřucha, generální ředitel společnosti Severomoravská energetika, a. s., ze Skupiny ČEZ.

Koncerty pořádá Sdružení Telepace, jenž se věnuje organizování a realizaci akcí zaměřených na výchovu a vzdělávaní dětí a mládeže, pro které připravuje řadu volnočasových aktivit. Sdružení se již od svého vzniku v roce 1999, jako pokračovatel Nadace Telepace, aktivně zapojilo do řady kulturních a vzdělávacích projektů. Organizovalo v Ostravě několik ročníků regionální části Mezinárodního filmového festivalu Jeden svět, Ozvěny Ekofilmu, Ozvěny Filmového festivalu Otty Hofmana, dále divadelní představení, koncerty začínajících kapel i zkušených a známých souborů.

Alice Lutišanová, mluvčí Skupiny ČEZ pro region střední a severní Morava