Drobečková navigace

10. 4. 2020

Rychlá pomoc od Nadace ČEZ na boj s COVID-19: během dvou týdnů podpořila přes 650 projektů za více než 30 milionů korun. Na jižní Moravě pomohla mnoha obcím a organizacím tím, že zafinancovala projekty ve výši více než 2 miliony korun.

Šití roušek, výroba ochranných štítů pro záchranné složky, rozvozy léků a jídla seniorům, nákup ochranných pomůcek – zmírnit dopady epidemie koronaviru pomáhají především drobné kroky neziskových organizací, měst a obcí. Právě jim Nadace ČEZ na jižní Moravě vyplatila více než 2 miliony korun v rámci bleskové Krizové pomoci.

motivový obrázek

Ve speciálním grantu Krizová pomoc žádaly organizace převážně o finance na nedostatkové ochranné pomůcky. Za příspěvky pak nakupovaly šicí stroje či materiál na výrobu roušek a ochranných obleků, materiál do 3D tiskáren pro tisk ochranných štítů pro pracovníky v první linii. S přispěním nadace se podařilo také zajistit rozvozy jídel či léků osamělým seniorům.

„Naším cílem bylo nechat obce a organizace, aby se samy rozhodly, co je momentálně pálí a jak chtějí pomáhat. Nejlépe totiž vědí, jak zapojit místní obyvatele,“říká předseda správní rady Nadace ČEZ a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

„Chtěli jsme pomoci hlavně rychle, protože čas hraje v době epidemie klíčovou roli. Grantové řízení jsme proto maximálně zjednodušili a o projektech se rozhodovalo každý den včetně víkendů on-line,“ dodává ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Jako první se zapojily do výroby ochranných pomůcek na Ivančicku. Mikroregion Ivančicko společně se střediskem volného času Ivančice spojily síly a za finančního přispění Nadace ČEZ začaly vyrábět ochranné štíty, následně brýle, ale také respirátory a další výrobky, které následně distribuovaly subjektům ve svém okolí, jako např. lékařům, pracovníkům ve zdravotnictví, hasičům, policie, pečovatelský a sociálním službám či pracovníkům v lékárnách nebo obchodech. „Jsme rádi, že můžeme pomoci a o tyto ochranné pomůcky je velký zájem, velmi děkujeme Nadaci ČEZ za příspěvek," uvedla předsedkyně správního výboru Mikroregionu Ivančicko a ředitelka SVČ Ivančice.

Pomocnou ruku podala také například Charita Vyškov, která za přispění Nadace ČEZ dodávala roušky potřebným nebo miroslavský spolek Mirosa, který zajišťoval pomoc seniorům a to jak v podobě doručených obědů či nákupů, tak také obyčejným, ale důležitým zájmem o o seniory samé. O bezpečnost svého personálu i pacientů se také postará Nemocnice Ivančice, která využila krizové pomoci k nákupu technického vybavení pro infekční pokoje nebo Nemocnice U sv. Anny, která zase nakoupila speciální nemocniční lůžka s příslušenstvím.

Do šití roušek a distribuci dezinfekčních prostředků se pustili i v mnoha obcích. Jednou z mnoha podpořených obcí byla také obec Petrovice. „Koupili jsme nový šicí stroj a prvně obšili petrovické občany, další roušky putovaly na moravskokrumlovsko, do ivančické nemocnice a do domova seniorů v Miroslavi,“ říká starostka Petrovic Irena Závišková. „Byla to pro nás velká pomoc, děkujeme za ni,“ dodává.

Víme, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Zároveň tato situace ukázala, že v České republice žije ohromné množství lidí, kteří nezištně věnují svůj volný čas, materiál a znalosti. A mě nesmírně těší, že jsme jim mohli rychle a efektivně pomoci. Plníme tak i naše heslo, že pomáháme všude tam, kde působíme,“ dodává člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ Bohdan Zronek.

Nad rámec grantu Krizová pomoc Nadace ČEZ ještě přispěla 4,1 miliony korun třem nemocnicím. Fakultní nemocnice Motol využije grant ve výši dvou milionů korun na nákup monitorů životních funkcí pacientů s COVID-19. Tato zařízení s několika senzory slouží k nepřetržitému sledování zdravotního stavu pacientů. Fakultní Thomayerova nemocnice si za 1,6 milionů korun od Nadace ČEZ koupila svou první sanitku pro převoz vysoce infekčních pacientů. Sanitka je vybavená speciální filtračně ventilační jednotkou, která zajistí ochranu zdravotníků. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady použije příspěvek ve výši 560 tisíc na pořízení diagnostického přístroje Real-Time PCR analyzátor Cobas Z 480. Díky němu bude moci významně navýšit počet osob testovaných na COVID-19 metodou RT – PCR. Tato metoda je jediným spolehlivým průkazem akutní infekce způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

Nadace ČEZ původně na grant krizová pomoc vyčlenila 15 milionů korun. Obrovský zájem ze strany měst a obcí i neziskových organizací ale předčil očekávání. Díky mimořádnému příspěvku ČEZ Distribuce tak mohla objem peněz zdvojnásobit a uspokojit stovky zájemců.