Drobečková navigace

9. 4. 2024

Příčinou porážky ovocných stromů byl špatný zdravotní stav, v Příčině ovšem nezaváhali a díky podpoře Nadace ČEZ ihned založili nový sad

Příčina – Všechny věkové generace od batolat až po seniory z obce Příčina na Rakovnicku si daly v sobotu 6. dubna dostaveníčko na stráni nad tamním hřbitovem. Postupně pak rodinné klany, sousedé i partnerské dvojice ozeleňovali návrší, kde ještě nedávno stály desítky ovocných stromů. Ty ovšem již byly přestárlé, a tak musel být poraženy. Místní se proto pustili do výsadby nového ovocného sadu, na jehož realizaci přispěla Nadace ČEZ požadovanou částkou 58 000 korun v rámci grantu Stromy.

motivový obrázek

„Vzhledem ke stáří a špatnému zdravotnímu stavu kmenů jsme byli hlavně z důvodů bezpečnosti nuceni vykácet původní dřeviny v sadu, který jsme se ovšem rozhodli ihned obnovit. Proto jsme u Nadace ČEZ zažádali o finanční příspěvek v rámci grantu Stromy a jsme rádi, že jsme uspěli. Za 58 000 korun zde nyní vysazujeme směsici 43 nových ovocných stromů, a to třešně, višně, hrušně a jabloně. Lokalita se tak opět zazelená a bude sloužit svému původnímu účelu. Ten, kdo se zastaví u sousední lípy a třeba i posedí na lavičce u ní, si tak bude moci časem natrhat chutné ovoce. Jsme sice malá vesnička jen s 202 obyvateli, ale každý se u nás rád zastaví, protože právě od lípy je krásný rozhled do krajiny,“ uvedl starosta Tomáš Kubička. Měl pravdu, z přírodní vyhlídky jsou vidět Doupovské a Krušné hory i pár kopců Českého středohoří včetně toho, co leží před a mezi nimi.

Starosta rovněž kvitoval, že kromě místních dobrovolných hasičů, kteří se postarali i odstranění původních dřevin, si přišli zasadit „svůj“ strom i další obyvatelé Příčiny a také někteří sousedé z okolních obcí. „Víceméně je to pro většinu z nás osobní. Původní ovocné stromy vysazovali naši pradědové a dědové. Takže je pochopitelné, že my budeme v jejich díle výsadbou nového sadu pokračovat,“ dodal ještě. Jeho slova následně potvrdila například  Jana Procházková: „Ano pro naši rodinu je to doslova srdcová záležitost. Vysazujeme nové stromy tam, kde před více než šedesáti lety pradědeček a děda společně s ostatními založili původní sad. Dnes jsme to my, kdo na ně navazuje.   Třeba jednou v budoucnu náš nyní třináctiletý Daniel, on už je vlastně šestá generace, bude sám jako děda se svým vnukem znovu sad obnovovat a říkat mu – vidíš tady jsem kdysi sázel stromy už i já, když jsem byl v tvém věku.“

Grant Stromy Nadace ČEZ je od svého vzniku v roce 2011 zaměřen na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů, a to především v urbanizovaném prostředí nebo jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu či obnovu dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách a parcích, podél vodotečí a obecních nádrží a v dalších přírodně či kulturně hodnotných lokalitách. Mimo jiné jde o obnovu stávajících nebo vznik nových alejí, stromořadí, remízků, sadů, zelených bariér proti větru, prachu či hluku. Od roku 2011 již bylo vysazeno kolem 120 000 nejrůznějších stromů a okrasných keřů za více než 70 milionů korun a jen v loňském roce tak bylo napříč celou republikou podpořeno 138 projektů výsadby nové zeleně. Ve Středočeském kraji proběhla výsadba zeleně za bezmála 2,7 milionu korun, ať v rámci jarního či podzimního sázení, ve 27 lokalitách.

Obecní výsadby stromů, případně i okrasných keřů obvykle probíhají formou veřejné akce pro celé rodiny bez rozdílu věku. Mnohdy jsou spojené s lehkým občerstvením a ve finále společným posezením (postáním) u ohně při opékaní buřtů. V případě založení nového sadu nad hřbitovem u obce Příčina tomu nebylo jinak. A co bude dál se starým dřevem? „Z větví se stala štěpka, která nám pomůže udržet vláhu u nově vysazených stromů. Rozřezané kmeny vezmou za své při pálení čarodějnic, kdy se většina z nás opět sejde u jednoho ohně,“ uzavírá starosta Tomáš Kubička.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy

 

Foto ČEZ, Ota Schnepp