Drobečková navigace

30. 5. 2011

Potřební z Teplicka získali přes 200 000 díky Oranžovému kolu

Děčín, 30. 5. 2011 – Dramatický boj o to, komu našlapou více peněz, sváděli do poslední chvíle všichni účastníci charitativně – sportovního projektu Oranžové kolo Nadace ČEZ v Teplicích. Z těsného vítězství se nakonec mohli radovat všichni ti, kteří přišli podpořit Azylový dům AGAPÉ a vyšlapali mu 100 931 korun. Smutní nemuseli být ale ani účastníci, kteří se opřeli do pedálů pro Domov důchodců Bystřany, který získal 99 469 korun.

Slavnostního předání symbolických šeků proběhlo v neděli přesně v 16.00 hodin na hudební scéně na náměstí Svobody. Zúčastnili se ho spolu se zástupci Nadace ČEZ a primátorem města Teplice Jaroslavem Kuberou i zástupci obou obdarovaných organizací – za Domov důchodců Bystřany jeho ředitelka Miroslava Barešová a za Azylový dům pak jeho vedoucí Pavel Majerák.

O víkendu 28. a 29. května přispěli návštěvníci Slavnostního zahájení lázeňské sezóny v Teplicích dvěma neziskovým organizacím. Svou energii mohli na speciálních rotopedech symbolicky věnovat Domovu Důchodců Bystřany nebo Azylovému domu pro matky s dětmi AGAPÉ. Přátelský souboj na Oranžovém kole si zkusil i primátor Teplic Jaroslav Kubera a za Skupinu ČEZ manažer komunikace Ondřej Horák. Po jejich vzoru se do pedálů opřeli také návštěvníci tradičního zahájení lázeňské sezóny v Teplicích a pomohli rozhodnout, kolik která nezisková organizace získá. Vyšlapalo se úctyhodných 200 400 korun.

Domov Důchodců Bystřany získal99 469korun. Domov poskytuje individuální péči pro seniory od 65 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby. „Vyšlapané prostředky použijeme na dofinancování projektu Zahrada v zahradě, což je venkovní úprava části zahrady domova pro lidi trpící Alzheimerovo demencí,“ vysvětlila ředitelka domova Miroslava Barešová.

Azylovému domu pro matky s dětmi AGAPÉ zajistili „oranžoví cyklisté“ 100 931 korun. Azylový dům pomáhá matkám s dětmi v tísni, které ztratily sociální zázemí a předcházet tak působení sociálně-patologických jevů. Pořádá také sociální tréninky vedoucí k osamostatnění a jejich integrování zpět do společnosti. „Těchto krásných sto tisíc použijeme na obnovu vnitřního vybavení našeho azylového domu, jako je například nový nábytek,“ řekl vedoucí azylového domu Pavel Majerák.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem zastřešit svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje prostřednictvím grantových řízení různé veřejně prospěšné aktivity zaměřené na děti a mládež, sociální oblast, kulturu, sport, vzdělávání, infrastrukturu a ekologii. Díky objemu rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Programy Nadace ČEZ: Oranžové hřiště, Oranžová učebna, Oranžové schody, Oranžové kolo a Podpora regionů.

Více informací na www.nadacecez.cz.

O dalších projektech podporovaných Skupinou ČEZ se dozvíte na www.facebook.com/pomahame.regionum.