Drobečková navigace

13. 9. 2019

Pohádkový Jičín nejen baví, ale i pomáhá

Nejenom pohádkové postavy, tvořivé dílničky, makety krásných zámků či hradů, ale i Oranžové kolo Skupiny ČEZ mělo své místo na Valdštejnském náměstí v Jičíně. A tak i letos šlapáním na Oranžových kolech návštěvníci pohádkového festivalu pomohli dvěma neziskovým organizacím. Pro pořádající Nadační fond a Život bez bariér vyšlapali úžasných 102 358 korun.

Opět po roce se v Jičíně koná pohádkový festival Jičín – město pohádky. 29. ročník přilákal do Jičína spoustu návštěvníků. Pohádkový festival s podtitulem Znám já jeden krásný zámek aneb Pohádky a pověsti z hradů a zámků Českého ráje nabízí zábavu nejen pro děti, ale i pro dospělé. Tradiční akce, která do města Rumcajse, Manky a Cipíska patří, opět přináší dětská vystoupení s koncerty populárních kapel, chráněné dílny, tvořivé dílničky, sportovní klání a výstavy a další doprovodný program.

Více informací naleznete na https:www.pohadka.cz.

Patronát nad festivalem drží ale i Nadace ČEZ, jejíž dva Oranžová handbiky na Valdštejnově náměstí pomáhali potřebným. Oranžová kola opět roztáčeli návštěvníci festivalu ve prospěch dvou neziskových organizací.

Výtěžek ze šlapání na kole je každoročně vítaným zdrojem financí pro pořadatele festivalu, Nadační fond Jičín – město pohádky. Ve čtvrtek 12. září „vyšlapali“ lidé společně pro tuto organizaci 50 486,- Kč. Příspěvek využije fond při organizaci příštího jubilejního ročníku festivalu. Minutou jízdy mohli lidé podpořili i Život bez bariér z Nové Paky. Výtěžek ve výši 51 872,- Kč z Oranžových kol pomůže postiženým lidem a seniorům  v životní nouzi na základě individuálního přístupu.

Symbolické šeky převzaly za Nadační fond JMP Jana Radová  a za Život bez bariér Jitka Fučíková.

„Pohádky tvoří důležitou stránku dětství, mají í vliv na morální vývoj, formování hodnot i  generační sounáležitosti.  Proto s nadací rádi tento festival podporujeme a motivujeme návštěvníky k pomoci pohybem na našich Oranžových kolech,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková. Informace o Nadaci ČEZ naleznete na www.nadacecez.cz

Podpořené organizace

Nadační fond JMP je nezisková organizce, založená v roce 1991. Hlavním cílem je podporovat rozvoj osobností dětí a mládeže a to i dětí tělesně a duševně postižených. Organizuje a  podporuje osvětovou, kulturní a vzdělávací činnost se zvláštním zřetelem k ekologickému myšlení a k ekologii dětské duše. Pořádá besedy, přednášky a výlety pro rodiny s dětmi. Největší akcí Nadačního fondu je festival Jičín - město pohádky, kde jsou výše uvedené cíle naplňovány  workshopy,  hrou a dílnami.

 Život bez bariér  Nová Paka  Občanské sdružení Život bez bariér bylo založeno v roce 2004 a od této doby pomáhá zdravotně postiženým a seniorům odhalit jejich potenciál a znovu se začlenit do společnosti. Vznikl tak subjekt, který nejen že zajistil pro výše zmíněnou skupinu spoluobčanů sociální služby, které v regionu Novopacka chyběly, ale dlouhodobě se o zájmy této skupiny obyvatel stará. Občanské sdružení se o zájmy zdravotně postižených a seniorů stará prostřednictvím nabídky sociálních služeb (odborné sociální poradenstvísociální rehabilitace a denní stacionář), doplňkových akcí a programů, vytvářením pracovních míst pro zdravotně postižené.