Drobečková navigace

5. 11. 2023

Nový větrolam poslouží i ke vzdělávání veřejnosti; bude osazen naučnými cedulemi s interaktivními prvky

Zájezd – Více než tisícovka nových dřevin (800 keřů a 270 stromů) nyní zakořeňuje v katastru obce Zájezd na přístupové cestě k tamní soukromé zoologické zahradě. Ve finále nahradí ve stejné funkci původní větrolam, který má již dendrologického pohledu po všech stránkách doslouženo a tudíž potřebuje zaslouženou revitalizaci. Jeho nástupce by tak měl časem sloužit nejen jako protivzdušná, ale protiprašná a hluková bariéra. Bude pochopitelně i zadržovat pro krajinu tolik potřebnou vodu. Stane se tak zcela funkčním biotopem, který přispívá biodiverzitě. Poslouží i ke vzdělávání veřejnosti, hlavně dětí, neboť bude také osazen naučnými cedulemi s interaktivními prvky.

motivový obrázek

„Část dřevin již byla za svoji životností a bylo třeba je nahradit jiným nebo alespoň upravit řezem. Proto jsme původní staré topoly zkrátili na úroveň torza a řadu stromů vykáceli. Vše jsme pochopitelně konzultovali s dendrologem, který nám doporučil odstranit i nepůvodní nálety netvařce křovinného a javoru jasanolistého a nahradit je původními druhy. V některých částech větrolamu byla totiž jeho celistvost narušena původní zemědělskou činností a bohužel také nepovoleným kácením. Chceme proto větrolamu navrátit jeho původní tvář tak, aby byl plně funkční co se biodiverzity týče. Proto jsme také zažádali u Nadace ČEZ o grant Stromy a jsme velice rádi, že nám bylo vyhověno. Děkujeme i všem dobrovolníkům, dospělými dětem, co zareagovali na naši výzvu a přijeli nám pomoc s výsadbou,“ uvedl Jiří Marek, ředitel Zooparku Zájezd.

A právě co se biodiverzity, tedy různorodosti života, týče, zůstaly na místě hromady kůry, odřezků, větví i menších kulatin. Poslouží totiž jako úkryt pro drobné živočichy. Osídlí je dřevokazní brouci a další hmyz, stáhnou se do nich obojživelníci, plazi, i různí hmyzožravci a hlodavci. Samotný větrolam se všemi stromy a keři se pak stane přirozeným hnízdištěm různého ptactva a útočištěm pro další ve volné přírodě žijící menší savce. Tedy i netopýry, pro ně by zde ovšem měla být zřízena speciální stanoviště. „Počítáme proto  s tím, že cestu do našeho zooparku jednou osadíme naučnými cedulemi s informacemi pro návštěvníky o zdejší fauně a flóře,“ říká vedoucí vzdělávání Daniel Koleška.

Na revitalizaci větrolamu získala v rámci grantu Stromy obecně prospěšná společnost Zoopark Zájezd dle svého požadavku 142 850 korun. Za tuto částku pak dokázala pořídit 800 keřů (brslen evropský, dřín obecný, kalina tušalaj, líska obecná, ptačí zob obecný, řešetlák počistivý a trnka obecná) a dále 270 stromů (dub letní, habr obecný, jabloň lesní,  javor mléč, jeřáb břek, jeřáb oskeruše, jeřáb ptačí, třešeň ptáčnice a  hrušeň), včetně stejného počtu ochran proti okusu s podpůrnou tyčí. „Celková délka větrolamu je zhruba 500 metrů a stávající šířka 5 až 15 metrů. Rozumí se, že celkový počet nových dřevin není ještě konečný. Časem bychom totiž rádi doplnili původní šířku 15 metrů po celé jeho délce,“ dodal ještě ředitel Jiří Marek.

Grant Stromy Nadace ČEZ, který letos vstoupil do dvanáctého roku své existence, podpořil výsadbu více než 115 000 stromů a dalších dřevin za více než 70 milionů korun. „Obě čísla již pochopitelně opět narůstají, neboť právě probíhá podzimní výsadba. Zájem o grant Stromy je stále veliký – samosprávy, ale třeba i hasiči nebo další spolky, mohou na výsadbu zeleně získat až 150 000 korun. V přijatých žádostech stále převažují aleje a stromořadí, čím dál častěji se ovšem objevují i další nápady, například zakládání nových obecních sadů, zastiňování venkovních sportovišť či koupališť. Zakládají se třeba i arboreta. Řada žádostí, jako třeba v případě Zooparku Zájezd se týká obnovy původních větrolamů. Nové se pak vysazují i tam, kde je zapotřebí snížit prašnost, hlučnost a hlavně zadržovat vodu v krajině,“ uzavírá Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ

 

 Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy

 Foto ČEZ/Ota Schnepp