Drobečková navigace

26. 7. 2022

Nová zeleň poskytne stín bytovkám zaměstnanců psychiatrické nemocnice

Horní Beřkovice – Již podruhé využilo vedení Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice možnost, zažádat si u Nadace ČEZ o finanční příspěvek v rámci grantu Stromy. Zatímco v prvním případě probíhala nová výsadba zeleně přímo v areálu nemocnice, jehož součástí je rozsáhlý anglický park z 19. století, ve druhém se jednalo navazující výsadbu u bytové zástavby v obci. Nadace ČEZ přispěla nemocnici zajímavou částkou, a to 149 997 korunami na 15 lip srdčitých a 324 keře růží.

motivový obrázek

„Na zámecký park navazuje areál s bytovými domy, v nichž bydlí zaměstnanci nemocnice. Jako vlastník pozemků jsme si nechali vloni vypracovat „Technickou zprávu a projektovou dokumentaci výsadby Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice mimo areál" a na základě odborného posudku pak v lokalitě vysadil zkušený arborista růžové keře a stromy, konkrétně lípy srdčité. Následnou péči o ně pak zajistí právě zaměstnanci nemocnice,“ uvedl Miloslav Malík, podnikový ekolog Psychiatrické nemocnice v Horních Beřkovicích. Jak dodal, areál se sice nachází na pozemcích nemocnice, ovšem stejně jako zámecký park je volně přístupný veřejnosti.  Smysl výsadby nové zeleně je přitom velmi prostý - oddělení zástavby od páteřní komunikace a zastínění bytových jednotek z jižní strany. 

Jak ještě Miloslav Malík připomněl, loňského dubna byly přímo v parku vysazeny díky finančnímu přispění Nadace ČEZ ve výši 110 300 korun různé druhy listnatých stromů o celkovém počtu 19 kusů a 20 keřů maliníku. „I v tomto případě jsme pochopitelně vycházeli z odborného posudku, který se týká inventarizace stromů v areálu nemocnice, a návrhu pěstebních opatření a také návrhů nových výsadeb do roku 2025. A protože zámek je veden jako národní kulturní památka, řídíme se pokyny orgánů Ochrany přírody a krajiny, tak i Národního památkového ústavu, takže nejde v areálu vykácet a poté naopak vysázet, co se nám kde zlíbí. Vše určují na slovo vzatí odborníci. Vloni jsem tak například nechali na jejich doporučení vysadit na konkrétních místech javory, tisy, jabloně, jasany a také buk, lípu a dub.“

Grant Stromy je od svého vzniku v roce 2011 zaměřen na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů, a to především v urbanizovaném prostředí nebo jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu či obnovu dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách a parcích, podél vodotečí a návesních nádrží a v dalších přírodně či kulturně hodnotných lokalitách. Mimo jiné jde o obnovu stávajících nebo vznik nových alejí, stromořadí, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu a podobně. Důležitou podmínkou grantu  je, že se v dané lokalitě musí jednat o historicky původní druhy a odrůdy, včetně těch geneticky a tvarově se odlišujících.

„Příjemcem nadačního příspěvku o maximální výši 150 000 korun mohou být právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná Podmínkami grantového řízení Stromy. To je vyhlašováno dvakrát do roka, a to pro jarní a podzimní sázení. A právě podzimní uzávěrka  je už tento pátek 29. července. Opozdilci tak mají poslední dva dny na případnou registraci žádosti,“ uzavřela Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a  střední Čechy