Drobečková navigace

28. 6. 2022

Nákup nového vybavení pro SDH Račice nad Trotinou podpořila Nadace ČEZ

Hradec Králové 27. června 2022 - Nadace ČEZ podpořila Dobrovolné hasiče v Račicích nad Trotinou částkou 150 tisíc korun. Dobrovolníci si z příspěvku Nadace pořídili nové vybavení jednotky pro lepší akceschopnost a efektivnější ochranu zdraví i majetku spoluobčanů.

motivový obrázek

Sbor dobrovolných hasičů Račice nad Trotinou si z příspěvku od Nadace ČEZ pořídil nový hasičský přívěs pro urychlení výjezdů a záchrany osob, zvířat a věcí. Přívěs na vybavení je vyroben dle technické specifikace sestavené hasiči. Konkrétně se jedná o roletový vozík se dvěma roletami a zadními, do boku otvíracími, dveřmi, uvnitř vozíku jsou čtyři tubusy na savice, výsuvná plošina a regály na hadice a police pro uložení vybavení v přepravkách.

„V tuto chvíli jednotka disponuje vybavením pro živelné katastrofy, ale bohužel nebylo možné všechno toto vybavení mít uloženo ve výjezdovém voze,“ upřesňuje Libor Machek, velitel SDH a JSDH Račice nad Trotinou. „V případě výjezdu jsme museli toto vybavení přidávat do vozu, a to značně zpomalilo rychlost výjezdu. Jsme proto rádi za příspěvek od Nadace ČEZ, který pomůže nejen našim hasičům, ale především všem těm, kteří se ocitnou v nouzi či ohrožení života,“ doplňuje Libor Machek.

V přívěsu budou uloženy elektrocentrály s osvětlovacími reflektory, elektrické kalové čerpadlo s prodlužkami, požární stříkačka, množství hadic, savice, ženijní nářadí, náhradní díly, hygienické potřeby a pomůcky. Díky tomu, že vybavení bude uloženo na přívěsu a nebude nutné jej při výjezdu teprve nakládat do dopravního automobilu se zvýší rychlost a efektivnost zásahu.

Příspěvek od Nadace ČEZ má přínos nejen pro obec, ale členové jednotky v případech mimořádných situací v rámci Integrovaného záchranného systému pomáhají i v okolních obcích, kdy jsou ohroženy životy a zdraví lidí, zvířat, majetek nebo životní prostředí.

Sbor je také aktivní v rámci společenského života obce. Pořádá Hasičský ples, Dětský maškarní bál, hasičskou soutěž, aktivně se podílí na Dětském dnu a na Mikulášské besídce. JSDH pomáhá i v obci při jarním úklidu, kácení stromů, odstraňování křovin či prořezávání cest. Jednotka je svými všemi členy zapojena do systému First responder, ve kterém na žádost Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje vyjíždí k poskytnutí první pomoci a AED i do okolních obcí. Členové jednotky jsou pravidelně proškolováni k získávání odborných znalostí. Na základě tohoto pořádá prezentace a přednášky první pomoci i v okolních obcích. Dále jednotka vypomáhá se zajištěním požární ochrany na festivalech – například Hradecký festival nebo zabezpečuje řízení dopravy během kulturních a sportovních akcí - iPrimaCup – Harrachov, Mikulov a další.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz

Kontakt:

Skupina ČEZ                                        JSDH Račice nad Trotinou

Šárka Lapáčková Beránková                         Libor Machek