Drobečková navigace

11. 9. 2020

Nadace ČEZ vyhlásila nové grantové řízení Neziskovky 2020 pro organizace, které poskytují služby přímé péče v sociální oblasti.

Nadace ČEZ spustila od 1. 9. 2020 nové grantové řízení Neziskovky 2020, které je zaměřeno na rozvoj a profesionalizaci neziskových organizací v České republice, které poskytují služby přímé péče v sociální oblasti, zejména služby sociální péče, prevence a poradenství. Díky podpoře Nadace ČEZ tak mohou neziskové organizace využít nadační příspěvek k rozšíření, nebo rozvoji kvality poskytovaných služeb, získat další registraci poskytovatele sociálních služeb, nebo známku kvality, zlepšit kvalifikaci svých zaměstnanců, či upevnit a zviditelnit svojí pozici mezi potencionálními klienty, veřejností a donátory.

Nadační příspěvek je určen zejména na mzdové náklady organizace za účelem jejího rozvoje – např. navýšení pracovních úvazků na rozšíření portfolia služeb, na školení a stáže zaměstnanců, poradenství, pojištění dobrovolníků, nákup vybavení a služeb (např. IT technika, software, vybavení pro novou službu, nebo pro její rozšíření), či náklady související se získáním registrace, známky kvality apod.

Přihlásit se může každá organizace, která poskytuje služby přímé péče v sociální oblasti, zejména služby sociální péče, prevence a poradenství, jejíž soustavná činnost trvá alespoň 3 roky a která je uvedena v § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (jedná se např. o hospice, domovy pro seniory, stacionáře, tréninková pracovní místa, chráněné dílny, azylové domy, sociální poradny, zařízení pro krizovou pomoc, terénní služby, intervenční centra apod.).

Příjem žádostí je od 1. 9. 2020 – 9. 10. 2020 a maximální výše nadačního příspěvku je 200.000,- Kč. 

Žádost o nadační příspěvek je možné podat prostřednictvím webové adresy: www.zadost.online (grantové řízení Neziskovky 2020).