Drobečková navigace

1. 2. 2021

Nadace ČEZ vrátila do krajiny už přes 100 000 stromů. V Olomouckém kraji vloni přispěla na sázení 650 tisíc korun, v únoru přijímá nové žádosti

Denně vyrobí kyslík, který by vystačil pro všechny obyvatele Šumperska, Jesenicka a Přerovska, zachytí tisíce tun prachu, navíc zdarma stíní a zkrášlují své okolí. Řeč je o více než 100 000 stromů, které lidé za posledních devět let vysadili díky grantovému programu Stromy Nadace ČEZ. Ta jen vloni podpořila 95 projektů výsadby po celé republice za 8 milionů korun, v Olomouckém kraji rozdělila přes 650 tisíc korun. Pomáhá do české krajiny vracet původní odrůdy prostřednictvím alejí, stromořadí, obecních sadů a veřejných zahrad. Jarní kolo grantu Stromy 2021 poběží od 1. do 26. února a stejně jako vloni se do něj mohou přihlásit nejen města a obce, ale i školy, hasiči, skauti, zahrádkáři a další neziskové organizace

motivový obrázek

Kdo sází stromy, má raději druhé než sebe, říká se v Anglii. Česká republika se sice pyšní třikrát větším podílem zalesnění než Britské ostrovy, přesto je u nás sázení stromů stále populárnější. Od roku 2011 se stala výrazným partnerem Nadace ČEZ, která vloni dokonce zaznamenala výrazný meziroční nárůst počtu žádostí (95 oproti 51 v roce 2019). Za zvýšeným zájmem stojí především úprava grantových pravidel: o příspěvek až 150 000 korun mohou od loňska kromě obcí žádat i různé organizace, spolky či školy. Nadace navíc kromě tradičních alejí a větrolamů začala podporovat také výsadbu v parcích, veřejných zahradách a dalších lokalitách.

„Doposud jsme prostřednictvím Nadace ČEZ podpořili asi 550 projektů výsadby za bezmála 60 milionů korun. Zájem o grant Stromy ale zůstává vysoký,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková. Ačkoliv aleje a stromořadí stále mezi žádostmi převažují, objevují se i nové projekty.

„Obce revitalizují své parky i náměstí, zastiňují dětská hřiště a odpočinková místa, zakládají arboreta. Poptávka je také po obnově bývalých nebo založení nových obecních sadů. Na jaře rozkvetlé větve potěší zamilované a na podzim zase úroda hospodyňky, případně pány se zájmem o ovocné destiláty,“

dodává Ziková.

Zájem umocňuje i současný trend využívat více lokální suroviny a objevovat staré původní odrůdy. Prioritou grantu totiž zůstává výsadba v místě původních dřevin, tak aby stromy měly co nejlepší podmínky pro růst.

Společné sázení

Sázení stromků probíhá většinou formou společenské akce, kde se potkávají celé rodiny. Loni situaci zkomplikovala vládní proticovidová opatření a některé obce se proto rozhodly výsadbu přesunout až na letošní jaro. Přesto se podařilo vysadit přes 8 200 kusů nových dřevin.

Nezahálela ani společnost ČEZ, která v roce 2019 vyhlásila závazek vlastními silami vysadit strom za každého zaměstnance v České republice. Oproti grantu Nadace ČEZ se tato výsadba soustředí na lesní porosty poničené kůrovcovou kalamitou. V rámci dobrovolnických dní se podařilo vysadit 14 400 sazenic, splnění závazku téměř 23 000 stromů by se tedy mohlo podařit už letos nebo nejpozději příští rok.

Olomoucký kraj: Kde v roce 2020 podpořila Nadace ČEZ výsadbu stromů?
Organizace Grant od Nadace ČEZ Počet stromů Vysazené stromy Poznámka
Moravičany 116.269 Kč 543 javory, duby, lípy, hrušně, jabloně a keře  
Loučná nad Desnou 149.420 Kč 91 lípy, javory, růže  
Prostějovičky 70.000 Kč 100 třešně ptačí, lípy, habry, javory Výsadba  odložena na jaro
Čechy 88.250 Kč 75 lípy, javory, topoly, jeřáby, buky  
Dobrochov 36.400 Kč 118 javory, lípy, duby, slivoně, keře  
Brodek u Přerova 150.000 Kč 22 třešně, jabloně, hrušně, švestky, jeřáby  
Kokory 54.379 Kč 91 lípy, dřišťály, jabloně, jeřáby  

 

Podmínky grantu Nadace ČEZ stromy 2021

Příjem žádostí pro jarní výsadbu probíhá od 1. do 26. 2. 2021.  Žádat mohou opět nejen města a obce, ale i právnické osoby (tzn. různé spolky, organizace, školy atd.). V grantovém řízení je podporována zejména výsadba, či obnova dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, liniových dřevin, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit.  Výsadba bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních druhů dřevin a jejich odrůd. Grantové řízení Stromy nepodporuje výsadbu nepůvodních dřevin (např. tújí, cypřišů, stříbrných smrků atd.), výsadbu stanovištně původních jehličnanů ani výsadbu stromů v prostoru lesa. Maximální výše nadačního příspěvku je 150 000 Kč.

Více informací o grantových podmínkách

 

Vladislav Sobol, mluvčí ČEZ