Drobečková navigace

27. 1. 2021

Nadace ČEZ vrátila do české krajiny přes 100 000 stromů. Loni poslala obcím a spolkům na výsadbu zeleně téměř 8 milionů korun.

Denně vyrobí kyslík pro město velikosti Ostravy, zachytí tisíce tun prachu, stíní, a navíc zkrášlují své okolí. Řeč je o více než 100 000 stromů, které byly za posledních devět let vysazeny díky grantovému programu Stromy Nadace ČEZ. Jen loni podpořila nadace 95 projektů výsadby po celé republice za 7,8 milionu korun. Z toho 1,7 miliónu korun putovalo na Vysočinu a jižní Moravu, kde vysázeli 1 710 stromů.

motivový obrázek

Denně vyrobí kyslík pro město velikosti Ostravy, zachytí tisíce tun prachu, stíní, a navíc zkrášlují své okolí. Řeč je o více než 100 000 stromů, které byly za posledních devět let vysazeny díky grantovému programu Stromy Nadace ČEZ. Jen loni podpořila nadace 95 projektů výsadby po celé republice za 7,8 milionu korun. Z toho 1,7 miliónu korun putovalo na Vysočinu a jižní Moravu, kde vysázeli 1 710 stromů.

Na Vysočině a jižní Moravě sázeli převážně ovocné stromy jako jsou švestka, jabloň nebo meruňka, nezapomínali ale také na tradiční lípy, různé druhy javoru, buku nebo habru. Stromové aleje doplnily keře lísky obecné, jeřábu ptačího nebo ne moc obvyklého zimolezu kamčatského či svídy krvavé.

Nadace ČEZ pomohla a pomáhá do české krajiny vracet původní odrůdy prostřednictvím alejí, stromořadí, obecních sadů a veřejných zahrad. Jarní kolo grantu Stromy 2021 poběží od 1. do 26. února. Podzimní kolo se chystá na 1. 6.-30. 7. 2021.

„Doposud jsme prostřednictvím Nadace ČEZ podpořili asi 550 projektů výsadby za bezmála 60 milionů korun. Zájem o grant Stromy ale zůstává vysoký,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková. Ačkoliv aleje a stromořadí stále mezi žádostmi převažují, objevují se i nové projekty.

„Obce revitalizují své parky i náměstí, zastiňují dětská hřiště a odpočinková místa, nebo zakládají arboreta. Poptávka je také po obnově bývalých nebo založení nových obecních sadů. Na jaře rozkvetlé větve potěší zamilované a na podzim zase úroda hospodyňky, případně pány se zájmem o ovocné destiláty,“

dodává Ziková.

Zájem umocňuje i současný trend využívat více lokální suroviny a objevovat staré původní odrůdy. Prioritou grantu totiž zůstává výsadba v místě původních dřevin, tak aby stromy měly co nejlepší podmínky pro růst.

Téměř tři desítky krásných národních lip vysázeli vloni v listopadu v jihomoravské Miroslavi. Akce se musela obejít bez účasti veřejnosti. Pracovníci města provedly výsadbové práce, odborně na výsadbu dohlížel autorizovaný krajinářský architekt Jaroslav Krejčí.

„Lípy zde tvoří zelenou bariéru proti větru a prachu,“ řekl starosta města Martin Plechatý. „Součástí této akce bylo také vysázení nových lip, které prodlouží stávající historickou alej o další stromořadí vedoucí k polní cestě do Miroslavi, která je hojně využívaná. Děkujeme za finanční podporu Nadaci ČEZ, věříme, že lípy budou zkrášlovat naši krajinu další desítky let,“

dodal starosta Plechatý.

Na konci listopadu loňského roku byl na Vysočině, v Kralicích nad Oslavou - místní části Horní Lhotice "Na Drahách" vysázen nový veřejný sad. „Vysázeli jsme 285 kusů švestky a 15 třešní,“ říká starosta Kralic Emil Dračka.

Nezahálela ani společnost ČEZ, která v roce 2019 vyhlásila závazek vlastními silami vysadit strom za každého zaměstnance v České republice. Oproti grantu Nadace ČEZ se tato výsadba soustředí na lesní porosty poničené kůrovcovou kalamitou. V rámci dobrovolnických dní se podařilo vysadit 14 400 sazenic, splnění závazku téměř 23 000 stromů by se tedy mohlo podařit už letos nebo nejpozději příští rok.

Podmínky grantu Nadace ČEZ stromy 2021

Příjem žádostí pro jarní výsadbu probíhá od 1. 2. do 26. 2. 2021.  Žádat mohou opět nejen města a obce, ale i právnické osoby (tzn. různé spolky, organizace, školy atd.). V grantovém řízení je podporována zejména výsadba, či obnova dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, liniových dřevin, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit.  Výsadba bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních druhů dřevin a jejich odrůd. Grantové řízení Stromy nepodporuje výsadbu nepůvodních dřevin (např. tújí, cypřišů, stříbrných smrků atd.), výsadbu stanovištně původních jehličnanů ani výsadbu stromů v prostoru lesa. Maximální výše nadačního příspěvku je 150 000 Kč. Další kolo grantu Stromy pro podzimní výsadbu bude vyhlášeno v období 1. 6. - 30. 7. 2021.

 

Informace o všech vypsaných grantech

 

Jana Štefánková
specialista komunikace ČEZ a zástupce Nadace ČEZ pro Vysočinu a jižní Moravu