Drobečková navigace

7. 6. 2021

Nadace ČEZ přispěla českým neziskovkám na profesní rozvoj částkou pět milionů korun, zájem o grant trojnásobně překročil kapacitu

České neziskové organizace se nadechují po epidemii covid a mají chuť zlepšovat své služby a vědomosti a schopnosti svých zaměstnanců. Grantový program Nadace ČEZ Neziskovky 2021 jim nabízí pomocnou ruku: v jarním kole podpořil 60 organizací z celé České republiky, kterým přispěje na profesní rozvoj 4,99 miliony korun. Zájem o grant opět předčil očekávání, přihlásil se trojnásobný počet žadatelů.

motivový obrázek

Seznámit se s nejnovějšími trendy v práci s osobami, které zažily domácí násilí, rozšířit kapacitu poradny pro lidi s psychickými problémy a depresemi, nebo naučit se oslovovat potenciální sponzory z řad firem a snížit tak závislost na dotacích. To jsou jen střípky z šedesátky projektů, které letos uspěly v grantu Neziskovky 2021. Grant zaměřený na rozvoj, zvýšení kvality a profesionalizaci neziskových organizací zaměřených na sociální oblast zavedla Nadace ČEZ loni na podzim. Umožňuje organizacím soustředit se i na sebe a své zaměstnance: osvojit si nové dovednosti, zlepšit se v těch stávajících, odborně se posunout.

„Když obracíte každou korunu, je těžké přesunout část financí z péče o klienty na svůj rozvoj. Všichni ale chceme, aby se o naše staré, nemocné, tělesně či duševně handicapované příbuzné a kamarády starali kvalifikovaní, dobře motivovaní a proti vyhoření odolní pracovníci znalí nejnovějších trendů. Proto jsme zaměřili grant neziskovky právě tímto směrem. Z obrovské pozitivní odezvy usuzujeme, že jsme trefili hřebík na hlavičku,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

V letošním grantovém řízení Nadace ČEZ podpořila 60 neziskových organizací částkou téměř pět miliónů korun. Na jižní Moravě i Vysočině bylo podpořeno 8 organizací v částce 650 tisíc korun. Jednou z podpořených organizací bylo i Sdílení z Telče. „Podporu z Nadace ČEZ využijeme pro nákup modernějšího technického vybavení zázemí naší organizace a také ke zkvalitnění poskytované péče o naše klienty. Velice si této důležité podpory vážíme a moc za ni děkujeme,“ říká Jana Bělíková, zástupkyně ředitelky Sdílení Telč.

Mobilní hospicová péče Sdílení Telč pomohla v loňském složitém „covidovém“ roce 92 rodinám, které se chtěly postarat o svého blízkého umírajícího v jeho domácím prostředí. Tuto péči poskytují jak v Kraji Vysočina, tak také na Dačicku a Slavonicku. „Se ženou jsem strávil 41 let v manželství. Devět let jsme bojovali s rakovinou. Poslední společný rok jsme strávili s vědomím, že náš boj prohráváme. Bylo to těžké období, ale vím, že má žena díky profesionalitě lékařů a sester ze Sdílení zemřela pokojně a bez bolestí u nás doma,“ říká pan Jiří z Telče.

Telčské sdílení pomáhá také rodinám zvládat každodenní péči o své blízké pomocí terénní odlehčovací služby, domácí ošetřovatelské služby, ale i bezplatnou poradnou nebo půjčováním kompenzačních pomůcek.

Grant Neziskovky je zaměřený na hospice, stacionáře, azylové domy, denní centra, poradny nebo terapeutické dílny, zkrátka organizace působící v oblasti přímé sociální péče. Získat mohou až 200 000 korun, na její čerpání pak mají jeden rok. Peníze jsou určeny na rozvoj a zvyšování kvality poskytovaných služeb, zlepšení kvality péče o zaměstnance, profesionalizaci organizací a jejich zviditelnění mezi potenciálními klienty nebo donátory. Nadace ČEZ také jako jedna z mála přispívá neziskovým organizacím na úhradu běžných provozních nákladů. Pro tyto žádosti je ale určeno grantové řízení Podpora regionů.

 „Epidemie covid-19 byla pro právě pro oblast sociální péče extrémně náročná: senioři, dlouhodobě nemocní a fyzicky nebo duševně handicapovaní patřili mezi nejohroženější skupiny, což znamenalo jejich dlouhodobou izolaci. Pracovníci sociálních služeb si doslova sáhli na dno. Máme radost, že díky našemu grantu budou moci udělat něco pro sebe,“ doplňuje Eva Mayerová, manažerka Nadace ČEZ.

 

Jana Štefánková, specialista komunikace ČEZ a zástupce Nadace ČEZ pro Vysočinu a jižní Moravu; jana.stefankova@cez.cz