Drobečková navigace

17. 9. 2021

Nadace ČEZ pomohla Spolku rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta v Hradci Králové

Hradec Králové, 17. září 2021 – Snoezelen - vybavení místnosti pro terapii těžce postižené mládeže a dospělých si z příspěvku od Nadace ČEZ pořídil Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta v Hradci Králové. Pomocí aplikace EPP Pomáhej pohybem lidé vysportovali body a Nadace ČEZ je proměnila v částku 64 tisíc korun.

motivový obrázek

Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta s pomocí Nadace ČEZ rozšířil a zmodernizoval snoezelen. A co snoezelen vlastně je? Snoezelen je speciální místnost určená k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí, které může mít funkci relaxační, poznávací a interakční. I osoby s těžkým postižením zde mohou navázat komunikaci se svým terapeutem, přestože nemohou vyslovit jediné slovo.  

Příspěvek byl využit na nákup senzorických pomůcek pro rozvoj zraku, sluchu a hmatu. V Danetě tak mohou postižení rozvíjet své smysly pomocí nových pomůcek. Konkrétně z příspěvku Nadace ČEZ bylo pořízeno - světelná vlákna se zdrojem, SNAP projektor a kotouče, světelná koule, pomůcky pro terapii - míče, zvonečky, tibetská mísa, přehrávač s USB, aromadifuséry s náplní, vibrační válec, masážní trubice. a nové vybavení lůžek - prostěradla a chrániče matrací.

„Zaměřili  jsme se na zkvalitnění aktivit, které jsou realizovány v snoezelenu. Nadaci ČEZ a všem sportovcům, kteří podpořili náš projekt, moc děkujeme. Můžeme tak provádět bazální stimulace, aktivizace osob se zdravotním postižením a provádět relaxační činnosti. Do terapií jsme zapojili nové pomůcky a využíváme je pro širší okruh osob s handicapem,“ upřesňuje využití příspěvku Věra Kosinová, předsedkyně spolku.

Cílovou skupinou jsou mládež a dospělí s těžkým kombinovaným postižením, mentálním a tělesným postižením a přidruženými vadami např. zraku, sluchu či imobility, poruchami autistického spektra a 

specifickými potřebami. Svou činností spolek podporuje a vypomáhá organizacím pečujícím o 

zdravotně postižené – organizaci Věra Kosinová – Daneta, zařízení pro zdravotně postižené a organizaci Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.

Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta, poskytuje svoje služby zdravotně postiženým. Činnost spolku se zaměřuje na zdravotně postižené děti s kombinovanými

vadami, tzn. mentální postižení, k němuž se druží další tělesné, smyslové a jiné zdravotní poruchy ve věku od 3 let bez omezení horní hranice věku. Spolek organizuje mimoškolní aktivity, aktivizační zájmovou činnost zdravotně postižených, pomáhá při zajišťování psychorehabilitačních pobytů a při získávání vzdělávacích, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Spolek poskytuje

pomůcky pro potřeby svých členů k zajištění důstojného a plnohodnotného života osob se zdravotním postižením. Spolek vznikl v roce 1993 a tedy již 27 let pracuje se zdravotně postiženými osobami.

Jak EPP– Pomáhej pohybem funguje

Aplikace zaznamenává pohyb uživatele při jím zvolené sportovní aktivitě. Kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body, které může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou. Neziskové organizace o umístění svého projektu do aplikace žádají v rámci jednoho z grantových řízení, dle povahy projektu. https://pomahejpohybem.cz/

 

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz