Drobečková navigace

2. 12. 2022

Nadace ČEZ pomohla s nákupem nového přístroje na vyšetření zraku pro třebíčskou nemocnici.

Nový optický koherentní tomograf zakoupila Nemocnice Třebíč pro jeho moderní zobrazovací metody bez nutnosti kontaktu s okem. Přístroj vyšetří zadní i přední segment oka s velmi vysokou přesností.

motivový obrázek

Vyšetření optickým koherentním tomografem přináší podrobné informace o stavu sítnice a jejích jednotlivých vrstvách. Přístroj pomocí laserového paprsku proměří a zmapuje sítnici a poskytne lékaři přesné informace pro stanovení léčby.

„Nový přístroj nahradil již zastaralý typ, který byl pořízen v roce 2008. Hlavním přínosem nového optického koherentního tomografu je zpřesnění diagnostiky a zajištění urgentních vyšetření v optimálním čase. Modernizaci přístrojového vybavení a větší komfort při vyšetření ocení jistě naši pacienti,“ komentuje modernizaci přístrojového vybavení očního oddělení ředitelka třebíčské nemocnice Eva Tomášová.

Přístroj za více než 3 milióny korun byl kompletně financován z darů od partnerů a přispěvatelů nemocnice, jako firmy, ale i města a obce. Nadace ČEZ přispěla částkou 600 tisíc korun.

Optická koherentní tomografie neboli OCT vyšetření je důležité vyšetření, které se provádí při většině očních zákroků. Poskytuje lékařům důležité údaje o vnitřních strukturách oka, které potřebují pro správné rozhodnutí o nejlepší péči. Vyšetření optickým koherentním tomografem je bezbolestné a trvá pár minut, probíhá bez rozkapání očí. Pacient tedy může ihned po vyšetření řídit auto a normálně zaostřovat.

__________________________________________________________________________

 

Už dvě desetiletí podporuje Nadace ČEZ bezpečný pohyb dětí, vzdělávání, sport, kulturu, lepší životní prostředí, pomáhá hendikepovaným a nemocným osobám, seniorům a lidem zasaženým živelními nebo mimořádnými událostmi. Více na www.nadacez.cz

 

Jana Štefánková, specialista komunikace ČEZ – JE Dukovany

zástupce Nadace ČEZ pro Vysočinu a jižní Moravu

www.cez.cz; www.nadacecez.cz