Drobečková navigace

19. 5. 2023

Nadace ČEZ pomohla dobrovolným hasičům v Arnultovicích s vybavením

Hradec Králové, květen 2023 – Dovybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů v podkrkonošské obci Rudník místní části Arnultovice podpořila Nadace ČEZ částkou 87 573 korun. Hasiči si pořídili nový vysavač potřebný při zásazích.

motivový obrázek

Podkrkonošská místní část obce Rudník Arnultovice nedaleko Hostinného dostala od Nadace ČEZ příspěvek na nákup elektrického hasičského vysavače HYDRA pro odčerpávání vody při záplavách, povodních a podobných živelných pohromách. Vysavač doplní vybavení jednotky.

„Nákup vysavače naší jednotce umožní v případě zaplavení budov odčerpání vody ze zaplavených míst. Vysavač umožňuje čerpat vodu včetně částic do 40 mm, žádnou takovou techniku jsme dosud neměli. Děkujeme Nadaci ČEZ za příspěvek, vysavač v naší práci určitě využijeme“, říká Michal Hronek, starosta SDH Arnultice.

Dovybavení hasičské jednotky pomůže v případě ohrožení životů i majetku nejen v Arnultovicích, ale i v přilehlých obcích. Dobrovolníci budou moci lépe a s větší účinností zasahovat například v případě povodňové situace. Dle vyžádání krajského operačního střediska doplňují profesionální hasičský záchranný sbor při zásazích.

JSDH Arnultovice byl založen již v roce 1895 a má bohatou historii. V současné době má 86 členů nejen dospělých, ale i děti a mládež. Dobrovolníci zasahují nejen při mimořádných událostech, ale účastní se i tréninků a soutěží. Organizují a pomáhají i při sportovních a kulturních událostech v obci.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz

Šárka Lapáčková Beránková

mluvčí Skupiny ČEZ

Více informací naleznete na: www.cez.cz, www.nadacecez.cz, www.cezregionum.cz