Drobečková navigace

10. 5. 2007

Nadace ČEZ podpořila městys Častolovice

Hradec Králové, 10. května 2007 – Finanční částku 200 tis. korun věnovala Nadace ČEZ na projekt „Veřejné dětské hřiště“ městyse Častolovice. Nadace ČEZ v prvním pololetí letošního roku ve východočeském regionu podpořila projekty na veřejně prospěšné účely ve výši 5,439 mil. Kč.

Starostka městyse Častolovice Mgr. Martina Bělková slavnostně zahájila provoz veřejného dětského hřiště, umístěného v areálu školní zahrady mateřské školy. „Využívat jej budou jak děti navštěvující mateřskou školu, tak i děti ze základní školy a široká veřejnost, která bude mít přístup na dětské hřiště i v době, kdy bude mateřská škola uzavřena, to znamená v odpoledních hodinách a o sobotách a nedělích.“ říká Mgr. Martina Bělková.

Stavební práce na dětském hřišti pro nejmenší obyvatele Častolovic byly zahájeny již na konci roku 2006. Realizace hřiště s rozličnými herními prvky výrazně přispěje rozvoji pozitivních vlastností dětí. Nadace ČEZ projekt podpořila finanční částkou 200 tis. korun.

Nadace ČEZ je partnerem Skupiny ČEZ v oblasti poskytování sponzorských darů. Nadace byla založena v roce 2002 a svoji činnost zahájila v únoru 2003. Kromě dětí a mládeže podporuje nadace zdravotně postižené spoluobčany a její dary míří do veřejně prospěšných projektů týkajících se školství, vědy a výzkumu, kultury, sportu, zdravotnictví, sociální oblasti a životního prostředí. Celkově pro 1. pololetí 2007 schválila Nadace ČEZ v rámci regionálních projektů na veřejně prospěšné účely 39,5 mil. Kč. Z této částky jde 5,4 mil. Kč do východočeského regionu.

Jiří Kosina

mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy